Za poljoprivredne podsticaje ove godine 250.000 KM

U organizaciji Ministarstva za privredu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde počele su javne rasprave o Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021. godinu za što je u Budžetu planirano 250.000 KM.

Prve u nizu rasprava održane su u Goraždu gdje su poljoprivredni proizvođači imali priliku dati svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, a po njihovoj ocjeni predviđena sredstva su nedovoljna za podršku i razvoj poljoprivrede.

I u resornom ministarstvu svjesni su da su planirana sredstva nedostatna za značajniju podršku ovoj oblasti te su u tom smislu dostavili svoje prijedloge i zahtjeve prema federalnom ministrastvu, od kojeg očekuju bolju podršku kako bi se sredstava za podsticaje u ovoj oblasti uvećala.

– Osim kantonalnih novčanih podsticaja, ministarstvo će nastojati uputiti poljoprivredne proizvođače da apliciraju na podsticaje Federalnog ministarstva kako bi što više korisnika dobilo podršku u poljoprivrednoj proizvodnji. Pored sugestija upućenih od strane ministarstva, sredstva koja je planiralo federalno ministarstvo su ostala na istom niovu, ali svi oni koji budu ispunjavali kriterije, bilo da se radi o registrovanim poljoprivrednim proizvođačima ili fizičkim licima, mi ćemo ih upućivati da budu korisnici podsticaja – naglasio je ministar privrede BPK Mensad Arnaut.

Pojasnio je da je cilj Programa kantonalnih novčanih podsticaja u ovoj godini pružanje podrške poljoprivrednim proizvođačima u stvaranju uslova za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, povećanje zapošljavanja, broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka te omogućavanje adekvatnog životnog standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.

Javne rasprave bit će održane i u općinama Foča i Pale u FBiH, a nakon razmatranja pristiglih primjedbi i prijedloga program će biti upućen prema Vladi BPK Goražde na davanje saglasnosti.

scroll to top