Sajam šljive: Održano predavanje o značaju poljoprivrednog zemljišta

Nakon otvaranja 50. jubilarnog Sajma šljive održano je stručno predavanje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva. Tema ovog panela bila je ‘’Upotreba vrijednosti i proizvodne karakteristike poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gradačac’’.

O ovoj temi govorila je  prof. dr. Melisa Ljuša, izrazivši želju da približi pristup nove moderne tehnologije i baze podataka koje su prijeko potrebne i lokalnoj zajednici, kantonima i federalnom nivou da se adekvatno usmjere zemljišta i poljoprivredne politike zemljišnog razvoja.

‘’Ovo je bila jednistvena prilika da podignemo svijest o zemljištu Federacije BIH. Pokušala sam da informišem auditoriji o globalnim problemima, globalnim politikama, modernim alatima koji su nama dostupni. Osvrnuli smo se na sve probleme koji se javljaju kada je zemljišna politika u pitanju, zbog činjenice da je zemljišna politika posljednjih nekoliko godina zapuštena. Kroz ove primjere sam pokazala i dokazala da lokalna zajednica ima volju da upravlja svojim resursima i adekvatno usmjerava njihovu namjeru, a Gradačac je pokazao tu osviještenost za značaj upravljanjem zemljišta’’, kazala je prof. dr. Melisa Ljuša.

scroll to top