Agrovijesti
Gradačac – Pri kraju radovi prve faze uređenja Zelene pijace

Prije nekoliko dana asfaltiran je plato Zelene pijace  u Gračanici što je jedan od završnih