Sajam šljive: Kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno- prehrambenog sektora

Na jubilarnom 50. Sajmu šljive održana je panel diskusija Poljorivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu na temu ‘’Kratki i alternativni kanali snabdijevanja hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora’’. Gost izlagač bio je doc. dr. Alen Mujčinović.

Na prezentaciji je rečeno da se poljoprivredni proizvođači susreću sa problemom plasnmana proizvoda na tržište.

‘’Jedna od najvažnijih poruka koji sam htio danas prenijet na poljoprivredne proizvođače jeste da proizvodi trebaju biti kreirani na način koji odgovara onome što potrošač traži. Veoma često je taj aspekt zanemaren, a to je da je potrošač glavni jer on
donosi odluku o tome koji će proizvod kupiti’’, kazao je Mujčinović.

Njihovo rješenje, kako se dalo zaključiti jeste da se proizvođači orijentišu da direktno svoje proizvode plasiraju potrošačima i na taj brži način ostvare interakciju i stvore povjerenje sa potrošačima koje je donekle izgubljeno. Na taj način poljoprivredni proizvođači će imati osiguranu prodaju svojih proizvoda, ali što je važnije dobit će lojalnog potrošača koji će nastavljati kupovati te proizvode i pomagati u plasiranju istih.

‘’Svi napori trebaju biti usmjereni da se zadovolji ono što potrošač traži. Veoma često se taj aspekt zanemari, a to mali poljoprivredni proizvođači mogu bez problema uraditi, dakle mogu doći do potrošača i pitati šta je to što bi trebali promijeniti i unaprijediti”, naveo je Mujčinović.

scroll to top