Oko 50 hiljada KM dodijeljeno bihaćkim poljoprivrednicima

U Gradskoj upravi Bihaća upriličeno je potpisivanje ugovora sa pet korisnika koji su uspješno aplicirali na Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za program ”Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća”.

Ovaj program ima za cilj jačanje sektora privrede kao generatora napretka i održivog razvoja grada Bihaća sa naglaskom na preradu domaćih poljoprivrednih proizvoda, a kako bi se osigurao što veći plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na teritoriji grada Bihaća.

Program se provodi uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Prema riječima Nijaza Lipovače, pomoćnika gradonačelnika za lokalno ekonomski razvoj, poticajna sredstva su namijenjena za lokalne poslovne subjekte i fizička lica koja imaju namjeru pokrenuti vlastiti posao za proizvodnju i preradu voća, povrća, ljekovitog, aromatskog, začinskog i bilja za upotrebu u farmaciji.

”Poticajna sredstva isključivo su namijenjena za nabavku nove opreme kojom će se omogućiti kako postojećim, tako i novouspostavljenim privrednim subjektima da unaprijede proizvodni proces što će rezultirati povećanjem produktivnosti i efikasnosti, povećanjem plasmana proizvoda, povećanjem obima proizvodnje postojećih proizvoda te razvojem novih proizvoda”, kazao je Lipovača, koji je u ime Grada Bihaća potpisao ugovore sa korisnicima., te dodao da će uskoro biti raspisan novi poziv budući da je ostalo još neiskorištenih 32.000 KM.

Poticajna sredstva u ukupnom iznosu od 48.000 KM dodijeljena su poslovnim subjektima:

Domaća radinost ”Pčelica” (uzgoj i prerada voća)

Domaća radinost ”Kuća farmacije Zehra” (proizvodnja i prerada ljekovitog, aromatskog, začinskog i bilja za upotrebu u farmaciji)

EE-Commerce d.o.o. (uzgoj i prerada povrća)

Domaća radinost Poljoprivredna proizvodnja ”Orhideja” (proizvodnja i prerada ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja), fizičko lice Nusretu Sušiću, koji će registrirati domaću radinost za uzgoj i preradu voća.

Korisnici poticaja bili su u obavezi učestvovati u finansiranju projekata kojima su aplicirali najmanje 20 %, što su oni premašili osiguravši 20.338,99 KM, odnosno gotovo 30% vlastitih sredstava.

Inače, Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava objavljen je 2. 9. 2019. godine. Ukupni fond poticajnih sredstava bio je 80.000 KM. Od ukupno prijavljenih deset aplikanata, pet ih je dostavilo potpune i kvalitetno pripremljene prijave/poslovne planove čime su ispunili uvjete za dodjelu poticaja.

Prema propozicijama Javnog poziva, korisnici su dužni predmetnu opremu nabaviti, ugraditi i staviti u funkciju do 29. 2. 2020. godine. Njihov rad i razvoj poslovanja pratiće se tokom naredne tri godine.

scroll to top