Dodijeljena mehanizacija za poljoprivrednike u Varešu

Ilustracija

Na prostoru autobuske stanice u Vareš Majdanu realizirana je isporuka poljoprivredne mehanizacije odabranim korisnicima projekta ”Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019. – 2020.” za 17 korisnika sa područja općine Vareš.

U pogledu strukture isporučene mehanizacije nalazi se: 5 kosilica, 7 motokultivatora, 1 muzilica, 1 motorni kultivator freza+kosa, priključci za motokultivator obezbijeđeni za 2 korisnika, priključci za traktor  freza i grablje ”balerina” (1). 

U prethodnom periodu vršena je isporuka pčelarske opreme za četiri korisnika  i mehanizacije za određeni broj korisnika čija je oprema obezbijeđena od strane drugih distributera koji su vršili dostavu na kućnu adresu. U sklopu predmetnog projekta, planirana je još isporuka građevinskog materijala za dva korisnika (izgradnja stajskih objekata), koji će biti dostavljen na adresu korisnika.

Ovim aktivnostima shodno dogovorenom dinamičkom planu uspješno se završava implementacija projekta sa ciljem usmjerenim ka jačanju socio-ekonomskog statusa korisnika čije su aplikacije prošle dvofaznu selekciju od strane nadležne komisije. Svi korisnici su ispunili preuzeti dio obaveza u pogledu finansijskog učešća, te preostaje određeni društveno-korisni rad koji će biti dogovoren naknadno.

scroll to top