Održan 6. međunarodni sajam pčelarstva

Na ovogodišnjem Sajmu šljive u Gradačcu, kao podsajamska manifestacija Udruženje pčelara ‘’Pčela’’ Gradačac organizovalo je 6. međunarodni sajam pčelarstva.

Izlagači su većinom bili sa područja BiH i iz Crne Gore.

Na sajmu pčelarstva izloženi su med i drugi proizvodi od meda, a prikupljanje uzoraka će se vršiti u oktobru.

U sklopu sajma pčelarstva održane su i panel diskusije gdje se govorilo o aktuelnoj problematici u pčelarstvu Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na Varou destruktor  I usklađivanju legislative Bosne i Hercegovine sa legislativom EU. Gosti predavači bili su Mikulić Željko i mr.sc. Nijaz Bajramović, pomoćnik direktora Agencije za sigurnost hrane.

Na panelima posebno se akcentirala dijagnostika I način određivanja prisustva varoe u pčelinjim društvima koja bi bila korisna za pčelare.

‘’Varoa je jedan nametnik koji siše himolimfu pčele i na taj način uništava pčelinja društva koja je sada izrazito veliki problem u pčelarstvu. Imamo razne metode kako doći do rješenja I konačnog cilja,a naš cilj je da dobijemo bitku protiv varoe. Iz osobnog iskustva smo jer imamo velike pčelinjake smo pokazali kako držati varou pod kontrolom’’, rekao je Mikulić.

Nijaz Bajramović govorio je  o usklađivanju zakona u oblasti meda sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine i porijeklu meda koji dolazi iz BiH.

‘’Jedan od glavnih razloga zašto smo danas ovdje je taj da je prijedlog vezan za izmjenu pravilnika o medu i pčelinjim proizvodima gdje ćemo mijenjati dosadašnji, jedan neprecizan termin gdje se nije navodila zemlja porijekla meda. Sada idemo na to da izmijenimo direktivu gdje će svaki proizvođač meda na svojoj deklaraciji morati navesti i zemlju porijekla’’, navodi Bajramović.

scroll to top