Odavno niste orezivali jabuke? Evo kako da ispravite greške

Orezivanje jabuke, kao i kod drugog drvenastog voća, poboljšava vitalnost stabla i proizvodnju plodova. Na prvi pogled može da vam se učini komplikovano jer na drvetu ima previše grana koje ne znate da li je potrebno isjeći ali, nemojte da se nervirate. Gotovo je nemoguće da uništite drvo orezivanjem, ako to pažljivo radite.

Orezivanjem jabuke treba da:

  • Podstaknete proizvodnju većeg broja plodova,
  • Otvorite grane tako da sunčeva svjetlost i vazduh mogu da dođu do svih plodova.

Od alata su vam potrebne:

  • Manje makaze za orezivanje manjih grana,
  • Teleskopske, veće makaze i testera za veće grane,
  • Merdevine,
  • Jake rukavice i sigurnosne naočare,
  • Kalemarski vosak.

Uklonite svo granje koje je neproduktivno ili oštećeno

Orezivanje možete da počnete sa uklanjanjem mrtvih, oštećenih ili bolesnih grana. Mrtvo granje je tamnije boje i lako se lomi, a na njima često otpadne i kora. Oboljela grana je obično drugačije prebojenosti od ostalih. Važno: otvorene rane na granama su poziv insektima i patogenima, zato bi trebalo da koristite kalemarski vosak koji će zaštiti isečena mjesta.

Uklonite vodopije, mlade grane sa osnove stabla i niske grane

Svoju jabuku orezujete da biste joj podstakli rast ali nisu sve grane dobrodošle. Mlade grane koje rastu iz osnove stabla, te tanke grane na većim bočnim grana koje rastu pravo na gore ne donose plodove. One samo troše resurse i isisavaju energiju iz biljke i zato ih treba ukloniti. Takođe, potrebno je da uklonite sve niske grane koje su na 1-1,5 metar od zemlje, jer će vjerovatno biti previše zasjenjenje da bi mogle da proizvedu plodove, a i ako ih proizvedu predstavljaju pozivnicu za životinje da ih izgrizu. Kada budete uklonili sve ove grane lakše ćete imati uvid u to gdje je potrebno dalje orezivanje.

Ostavite jednu vodeću centralnu granu

Odmaknite se i pogledajte drvo. Trebalo bi da ima jednu najdeblju, glavnu, vodeću granu po sredini. Ona može da bude zakrivljena jer stablo ne raste ravno ili ga je vjetar iskrivio.

Sve bočne grane koje su izrasle direktno iz stabla i slične su debljine kao glavna grana (nastavak stabla) trebalo bi da se odsjeku jer će iskriviti oblik krošnje i njenu otvorenost.

Dodatno orezivanje

Sada je vrijeme da uklonite grane koje se spuštaju ka zemlji. Ove grane najčešće budu zasjenjene od lišća sa susjednih grana i ne mogu da budu produktivne, a ako se desi da proizvedu jabuke mogu da se slome pod težinom ploda. Zatim, uklonite sve tanje grane koje su preblizu grana debljih od sebe ili se ukrštaju.Treba da ostavite sve grane koje rastu ka spolja, pod uglom većim od 45 stepeni u odnosu na glavnu, centralnu granu drveta.

(Agro savjet)

scroll to top