Jačati savjetodavne službe u poljoprivrednom sektoru

????????????????????????????????????

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona nastaviti aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvaliteta te povećanja efikasnosti i poboljšanja operabilnosti poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH prethodno je usvojilo Informaciju o unaprjeđenju kapaciteta poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini.

U Informaciji je konstatovano da bi otvaranje mogućnosti korištenja IPARD sredstava za BiH  omogućilo korištenje značajnih sredstava i za unaprjeđenje rada poljoprivrednih savjetodavnih službi, što bi indirektno utjecalo i na konkurentnost cjelokupnog sektora poljoprivrede. Stoga, poljoprivredne savjetodavne službe u BiH, pored aktivnosti kojima se trenutno bave, moraju biti osposobljene da potencijalnim korisnicima IPARD fondova pruže sveobuhvatnu podršku kako informiranja o mogućnostima koje IPARD fondovi pružaju, tako i u samoj pripremi aplikacija za konkretne projekte.

scroll to top