Voće
Odavno niste orezivali jabuke? Evo kako da ispravite greške

Orezivanje jabuke, kao i kod drugog drvenastog voća, poboljšava vitalnost stabla i proizvodnju plodova. Na