Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona nastaviti aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvaliteta te povećanja efikasnosti i poboljšanja operabilnosti poljoprivrednih savjetodavnih službi u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara BiH prethodno je usvojilo Informaciju o unaprjeđenju kapaciteta poljoprivrednih savjetodavnih […]