Agrovijesti
Jačati savjetodavne službe u poljoprivrednom sektoru

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u saradnji sa nadležnim organima entiteta, Brčko