Bihać – Objavljene liste korisnika poticajnih sredstava

Komisija za provođenje postupka odabira korisnika ”Programa poticaja za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća” za 2019. godinu, nakon razmatranja i ocjene pristiglih prijava – projektnih prijedloga, sačinila je listu aplikanata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva i utvrđene kriterije i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava za program ”Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća”

I   Postojeći poslovni subjekti Ukupan iznos poticajnih sredstava
1. „EE Commerce“d.o.o.Bihać 10.000,00 KM
2. Poljoprivredna proizvodnja „Orhideja“ 10.000,00 KM
3. Domaća radinost „Kuća farmacije-Zehra“ 10.000,00 KM
4. Domaća radinost „Pčelica“ 8.000,00 KM
   II   Fizička lica koja će registrirati djelatnost    
1. Sušić Nusret 10.000,00 KM

Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva za odabir korisnika poticajnih sredstava za program ”Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća”

  I   Postojeći poslovni subjekti  
1. Domaća radinost “Herbalia“ Ul.Nerkeza Smailagića br.31., Bihać, vl.Mujadžić Pamela
2. Domaća radinost „MM“ Ul.Nerkeza Smailagića br.31., Bihać, vl.Mirzet Mujadžić
  II   Fizička lica koja će registrirati djelatnost  
1. Keškić Sebira, Ul.žrtava fašizma br.22., Bihać
  2. Bajrektarević Hajrija Ul.dr.Irfana Ljubijankića br.78., Bihać
  3. Muslić Samira Ul.bakšaiškog odreda br.47., Bihać

 Napomena: 

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavili su nepotpune prijave.

scroll to top