Uspješna priča: Žene predvode inovacije u mliječnoj industriji

Sweden/USAID FARMA II projekat promovira učešće žena u razvoju poljoprivrednog sektora. Saznajte više o Indiri Omeragić i uspješnoj priči kompanije “MI99” iz Gradačca.

Indira Omeragić, direktorica kompanije ”MI99” iz Gradačca, već je prepoznatljivo ime među ženama-menadžericama u našoj zemlji. Kao jedna od najmlađih direktorica u BiH, smatra da svojim primjerom može pokazati da žene imaju znanje i sposobnost da rukovode velikim proizvodnim lancima te da je vrijeme da u biznisu dobiju mjesto koje zaslužuju. Njeni počeci nisu bili jednostavni, ali je upravo njena spremnost na inovacije donijela značajne promjene u kompaniji kojom rukovodi.

”Kada sam preuzela funkciju direktorice, imam osjećaj da sam u startu imala priliku da neke od svojih ideja proširim dalje, što je onda rezultiralo sa većim brojem novih proizvoda i proširenjem naše ponude. Danas je ‘MI99’ mjesto gdje se uspješno organizuju treninzi malih i velikih proizvođača mlijeka, te smo kompanija u kojoj se prenosi znanje, radnici svakog dana uče i saznaju nešto novo i svi težimo praćenju novih standarda i trendova u mliječnoj industriji. Zajedno saznajemo, radimo na razvoju našeg brenda i postajemo prepoznatljivi u cijeloj regiji”, poručuje Omeragić. 

Direktorica kompanije ”MI99” ističe da je ponosna što je ova kompanija, zajedno sa drugim iz sektora, učinila Gradačac jednim od središta mljekarske industrije u Bosni i Hercegovini.

”Povjerenje prema kupcima se gradi kroz nešto što je veće od obične reklame, promocije proizvoda i slično. Želimo biti ti koji će okupiti cijeli sektor, graditi dijalog o zajedničkim problemima i izazovima. Konačno, želimo biti firma koja je dobar poslodavac, dobar saradnik trgovačkih marketa i prodavnica, te preduzeće koje brine o dugoročnom povjerenju kupaca”, dodaje Omeragić.

Kada je tržište Europske unije otvoreno za mlijeko, kompanija ”MI99” krenula je u nadmetanje na najbližim tržištima, a zatim je otišla i dalje. Dodaje da je kompanija ”MI99” utemeljena na tradiciji i istovremenoj spremnosti da unosi nove tehnologije. Danas žene predvode inovacije u mliječnoj industriji, a veliku podršku u tom smjeru je dao Sweden/USAID FARMA II projekat koji ohrabruje učešće žena u edukacijskim programima koji im omogućavaju preuzimanje rukovodećih pozicija u kompanijama te razvoj vlastitog biznisa.

”Naša kompanija danas zapošljava 95 radnika s više od 1.500 kooperanata. Naši rezultati su jasna poruku da je ovoj industriji nužno ulaganje u inovaciju i tehnologiju kako bi se dostigli i zadržali standardi kvalitete na razini one koja je postavljena za tržište Europske unije.  Konačno, izuzetno važno je da zajedno, pravimo iskorake, koji će Bosancima i Hercegovcima donijeti nova radna mjesta, te našoj zemlji priliku da se nastavi put ekonomskog razvoja”, zaključila je Omeragić.

(farmabih.ba)

scroll to top