USAID/Sweden FARMA II nastavlja podršku proizvođačima jagodastog voća širom BiH

USAID/Sweden Farma II projekt krajem ovog mjeseca organizuje treninge o održivosti proizvodnje jagodastog voća u Jablanici, Tuzli, na Palama, u Rogatici i Bratuncu.

Iz USAID-a poručuju da su obuke prilika da se svi učesnici uključeni u proizvodnju, otkup i plasman, prvenstveno maline, ali i ostalog jagodastog voća, upoznaju o aktuelnostima i trendovima u savremenoj proizvodnji.

”Rezultati ostvareni u proizvodnji i plasmanu jagodastog voća u proteklim godinama, prvenstveno kada je proizvodnja i plasman maline u pitanju, dovoljno govore o važnosti i uspješnosti ovih kultura”, saopćeno je iz USAID/Sweden Farma II projekta.

Treninzi su otvoreni za učešće, a prvi će biti održan 18. februara u 11.00 sati u sali Opštine Rogatica, a zatim 19. februara u 10.00 sati u sali Opštine Pale, 20. februara u 11.00 sati u sali Općine Jablanica, 21. februara u 11.00 sati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla te 22. februara u 10.30 sati u prostorijama Doma kulture opštine Bratunac.

Iz USAID/Sweden Farma II pozivaju sve zainteresirane da se odazovu na poziv, te uzmu učešće u programu koji će osigurati buduće uvezivanje proizvođača u sektoru jagodastog voća, ali i omogućiti efikasniju proizvodnju i razmjenu dobrih praksi za bolje rezultate u ovoj godini.

Projekt se realizira u saradnji sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Savezom poljoprivrednih udruženja Jablanica, Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i Regionalnom savjetodavnom službom Bratunac.

scroll to top