Još danas i sutra otvoren Javni poziv za podršku poljoprivredi

Foto: Teglica.ba

Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisao je Javni poziv za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu.

Pozivaju se pravna lica, obrtnici i fizička lica (u daljem tekstu: kandidati) sa prostora općine Velika Kladuša koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Velika Kladuša da apliciraju na Javni poziv za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu. Novčana sredstva su obezbijeđena u Grantu za razvoj poljoprivrede u Budžetu Općine Velika Kladuša za 2021. godine.

Opći kriteriji za odabir kandidata su slijedeći:

  • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,
  • da je primarna poljoprivredna proizvodnja ostvarena na području općine Velika Kladuša,
  • da nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema Općini Velika Kladuša,
  • da je izvršeno ažuriranje podataka za postojeće klijente do 31. marta 2021. godine odnosno da su novoregistrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava do 31. maja 2021. godine.

Posebni kriteriji za odabir kandidata po pojedinim vrstama primarne poljoprivredne proizvodnje su definisani Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz Budžeta Općine Velika Kladuša za 2021. godinu, broj: 02-20/3-1744/21 od 06.08.2021. godine, kako slijede:

ANIMALNA PROIZVODNJA

II.1. Subvencioniranje troškova proizvodnje kravljeg mlijeka

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji proizvode svježe kravlje mlijeko te sudjeluju u lancu otkupa mlijeka na komercijalnoj osnovi. Podrška iznosi 40,00 KM po mliječnom grlu za pravna lica i obrtnike dok za fizička lica iznosi 30,00 KM po mliječnom grlu. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta. Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokumenti:

  1. kopija potvrde o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja
  2. kopija pasoša goveda (mliječno grlo) na ime vlasnika, obrta ili pravnog lica.

II.2. Subvencioniranje troškova ovčarske proizvodnje

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji se bave ovčarskom proizvodnjom. Novčana podrška za subvencioniranje troškova ovčarske proizvodnje iznosi 5,00 KM po rasplodnom grlu za pravna lica, obrtnike i 4,00 KM po rasplodnom grlu za fizička lica. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokumenti:

a) kopija potvrde o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja za raspolodna grla i
b) kopija Zapisnika USS Poljoprivrednog zavoda USK o utvrđenom broju rasplodnih grla (ZAP).

III.3. Subvencioniranje troškova rasplodnih visokosteonih junica

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji se bave uzgojom rasplodnih visokosteonih junica. Novčana podrška za subvencioniranje troškova uzgoja rasplodnih visokosteonih junica iznosi 35,00 KM po grlu za pravna lica i obrtnike i dok za fizička lica iznosi 30,00 KM. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta. Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokumenti:

a) kopija potvrde o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja,
b) kopija pasoša goveda na ime vlasnika, obrta ili pravnog lica.

IV.4. Subvencioniranje troškova proizvodnje goveđeg mesa, tov junadi

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji se bave proizvodnjom goveđeg mesa, uzgojom tova junadi. Novčana podrška za subvencioniranje troškova uzgoja tova junadi iznosi 40,00 KM po grlu za pravna lica, obrtnike i 35,00 KM po grlu za fizička lica. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta. Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokumenti:

a) kopija potvrde o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja,
b) kopija pasoša goveda na ime vlasnika, obrta ili pravnog lica

V.5. Subvencioniranje troškova uzgoja pčelinjih društava

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati koji se bave pčelarstvom. Novčana podrška za subvencioniranje troškova uzgoja pčelinjih društava iznosi 3,00 KM po pčelinjem društvu za pravna lica, obrtnike i 2,5 KM za fizička lica po pčelinjem društvu. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta. Uz zahtjev se prilažu slijedeći dokumenti:

a) potvrda općinskog udruženja pčelara u kojem je korisnik učlanjen, da materijalno i krivično stoji iza podataka o broju aktivnih pčelinjih društava u vlasništvu korisnika i da se korisnik nalazi na popisu članstva udruženja u 2021. godini i
b) kopija potvrde o provedenim obaveznim mjerama zdravstvene zaštite životinja.

BILJNA PROIZVODNJA

III.1. Subvencioniranje troškova plasteničke proizvodnje

Pravo na novčanu podršku ostvaruju kandidati sa područja Općine Velika Kladuša koji se bave plasteničkom proizvodnjom u iznosu od 3,00 KM/m2 površine plastenika evidentirane u Registru poljoprivrednih gazdinstava za pravna lica i obrtnike dok za fizička lica iznosi 2,00 KM/m2 površine plastenika. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekta. Uz zahtjev se prilaže slijedeći dokument:

a) lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.

Da bi ostvarili pravo na gore navedenu novčanu podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata Općine Velika Kladuša.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Velika Kladuša, www.velikakladusa.gov.ba ili u prostorijama Općine, Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata, kancelarija broj 15, Ulica Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša  svakim radnim danom u vremenu od 07:30-16:00 sati.

Ispunjeni zahtjev sa svom zahtijevanom dokumentacijom se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu:

Općina Velika Kladuša, Pisarnica, Ul. Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša sa naznakom: „Za Javni poziv za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu“.

Provjera statusa pravnog lica, obrtnika i pravnog lica u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata kao i utvrđivanje eventualnih obaveza, odnosno dugovanja prema Općini Velika Kladuša će se vršiti po službenoj dužnosti.

Nakon utvrđivanja ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu, odlukom Općinskog načelnika će se odobriti isplata novčane podrške u visini utvrđenoj nakon obrade pristiglih zahtjeva.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.08.2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u Općinu Velika Kladuša u kancelariju broj 15 ili putem telefona 037 775 315, kontakt osobe Sanela Dervić Mujakić i Nermina Dizdarević.

scroll to top