Šta se najviše prodaje na zelenim pijacama?

Na zelenim pijacama u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu 2018. godine najviše je u prodaji bilo voća i to 42,4 posto, zatim voća sa 25,7 posto, slijede proizvodi životinja sa 17,5 posto, grupa ostalih proizvoda 6,5 posto, krompir sa 4,4 posto, perad sa 2,5 posto, žitarice sa 1,1 posto i rezano svijeće sa 0,004 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH u trećem kvartalu 2018. godine povećanje vrijednosti prodaje bilježi se kod žitarica za 26,1 posto, dok se smanjenje vrijednosti prodaje bilježi kod krompira za 25,5 posto, povrća za 14,4 posto, rezanog cvijeća za 15,1 posto, voća za 19,7 posto, peradi za 23,7 posto, proizvoda životinja za 18,7 posto i ostalih proizvoda za 42,18 posto u odnosu na isti period 2017. godine.

OVDJE možete pogledati i prosječne cijene prodaje odabranih proizvoda poljoprivrede na zelenim pijacama za treći kvartal 2018. godine.

(Teglica.ba)

scroll to top