Kompanija ”Sezona” okuplja poljoprivrednice, planirano širenje proizvodnih kapaciteta

U preduzeću Sezona d.o.o. u Foči ovih dana je radno. Vrše se pripreme za nabavku i instalaciju univerzalne sušare te vakumske pakerice kako bi proširili proizvodne kapacitete. Gordana i Zoran Čančar su firmu osnovali 2005. godine, a danas je kompanija prepoznatljiva po programima uključivanja žena-poljoprivrednica i rada na unaprjeđenju lokalne zajednice.

”Posao smo pokrenuli sa namjerom da plasiramo na tržište zdravu hranu koja se nalazi u prirodi, a za kojom je u posljednjih nekoliko godina sve veća potražnja kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Glavna orjentacija nam se bazira na preradi šumskih plodova, ljekovitog i plantažnog bilja, gljiva kao i voća i povrća. Egzistiramo na području Gornjeg Podrinja, fokusirajući se na Foču, Goražde, Čajniče, Rogaticu, Kalinovik i šire”, pojašnjava direktorica Gordana Čančar.

Trenutno rade na razvoju svog brenda ”Sezona”, što će im omogućiti nastavak ulaganja i otvaranje tržišta. Podrška USAID/Sweden FARMA II projekta osigurala je rast u proizvodnji za 50%, što je omogućilo uključivanje novih kooperanata i sezonskih radnika.

”USAID/Sweden FARMA II projekat nam je pomogao na taj način što su prepoznali pravi trenutak. Pomogli su nam nakon elementarnih nepogoda i klizišta, kada smo izgubili tek sagrađen prerađivački objekat. Pomoć se odnosila na instalaciju minusne hladnjače kapaciteta 120 tona čime je naša proizvodnja i sam promet od tada u stalnom usponu i povećan je u periodu 2016-2018 za 50%, a svakog mjeseca raste i broj uključenih poljoprivrednika-kooperanata”, dodaje Čančar.

Kada je u pitanju malina, saradnja je ostvarena sa 65 proizvođača od kojih je na površini od 80 dunuma otkupljeno ukupno 52.000 kilograma. Sve ugovorene količine maline ”Sezona” je uspjela otkupiti, usladištiti, zatim prodati i po ugovorima sa poljoprivrednim proizvođačima sve blagovremeno i na vrijeme isplatiti.

”Kada je malina u pitanju, i pored veoma izazovne sezone kada su kvalitet i prodajne cijene u pitanju, mi smo otkupili oko 60% više ove poljoprivredne kulture u odnosu na raniji period, a broj koperanata se gotovo udvostručio”, napominje Čančar.

U ”Sezoni” su pokrenute aktivnosti edukacije i uključivanja novih proizvođača. Direktorica Čančar upućuje da je izuzetno važno da sve kompanije rade na osiguranju adekvatnih mehanizama saradnje i podrške mladim, ženama te izoliranim ruralnim zajednicama.

”U par navrata smo vršili edukaciju proizvođača sa akcentom na unapređenje proizvodnje, poboljšanje poslovnih procesa i poslovnog razvoja uz dodjelu edukativnog materijala kooperantima. Žene preduzetnice su nedovoljno uključene u proces proizvodnje, te kontinuirano pokušavamo da ih ohrabrimo da preuzmu rukovodeća mjesta i upravljaju procesima. U svojoj firmi smo angažovali preko 40 žena na različitim aktivnostima u preradi i pripremi proizvoda. Također, na sakupljanju je uključeno 260 ljudi od čega su polovina žene. Korak po korak, naša lokalna zajednica prepoznaje kakav to potencijal može da ima za budući razvoj”, zaključuje Čančar.

(Izvor: farmabih.ba)

scroll to top