Proizvodnja mlijeka rasla uprkos pandemiji

Proizvodnja mlijeka za piće u Bosni i Hercegovini je u pandemijskoj 2020. godini porasla za 10,6 posto u odnosu na godinu ranije.

U 2020. godini ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka bila je veća za 5,8 u odnosu na 2019. godinu.

Prema podacima državne Agencije za statistiku, proizvodnja putera i ostalih žuto-masnih proizvoda veća je za 16,6 posto. Dok je proizvodnja vrhnja bila manja za 3,6 posto. Za 11,1 posto smanjena je i proizvodnja fermentiranih mliječnih proizvoda. A kravljeg sira za 3,0 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Ukupna količina mliječne masti u kravljem mlijeku bila je veća za 5,6 posto. A i ukupna količina mliječnih proteina bila je veća za 5,8 posto u odnosu na isti period 2019 godine.

scroll to top