Poslije pilećeg mesa, peradari žele osigurati izvoz jaja u EU

Danas je održana šesta sjednica Koordinacionog odbora živinara/peradara. Na sjednici su se okupili vodeći proizvođači živinarsko/peradarskih proizvoda na tržištu BiH. Pored članova Koordinacionog odbora, sastanku su prisustvovali i predstavnici kompanija ”Agromix” Doboj, ”Bingo” Tuzla, kao i predstavnici Zajednice živinara RS, Udruženja peradara Tuzla, Ureda za veterinarstvo BiH Sarajevo i predstavnici USAID/Sweden FARMA II projekta.

Glavna tema sastanka bila je razmatranje Odluke komisije u Briselu za odobrenje izvoza mesa peradi/živine u zemlje EU, kao i pokretanje inicijative za utvrđivanje zajedničkih aktivnosti Koordinacionog odbora, Ureda za veterinarstvo BiH i USAID/Sweden Farma II programa za izvoz rasplodnih i konzumnih jaja u zemlje EU.

”Koordinacioni odbor je pokazao da je neophodno jedinstveno djelovanje sektora. Važno je zagovarati reforme na polju legislative, podsticajne mjere, a istovremeno i raditi na korektnom odnosu unutar peradarskog sektora”, rekao je predsjedavajući Odbora Edin Jabandžić.

U cilju izvoza pilećeg mesa naredna tačka je, kako kaže direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba, donošenje i objavljivanje izmijenjene Uredbe broj 798/2008.

”Zatim idemo sa izdavanjem rješenja objekata, a svako ko smatra da ispunjava uslove se također može prijaviti. Poslije izvršenih provjera, rješenja se zatim upućuju Evropskoj komisiji, nakon čega se isti uvrštavaju u listu odobrenih objekata unutar desetak dana. Nakon toga se ostavlja period od mjesec dana državama-članicama EU za komentar, te po tome slijedi finalna objava, lista postaje validna 10 do 15 dana nakon objave, a objekti mogu izvoziti u EU”, dodao je Kalaba.

Predstavnici USAID-a i Ambasade Švedske, koji podržavaju peradarski sektor kroz USAID/Sweden FARMA II projekt, očekuju pozitivne ekfekte u sektoru peradarstva BiH kroz povećanje izvoza, otvaranja radnih mjesta i podsticanja novih investicija.

”Nastavljamo sa ovim procesom, s ciljem povećavanja konkurentnosti sektora peradarstva u BiH. To potvrđuje i činjenica da je Koordinacioni odbor s predstavnicima Ureda za veterinarstvo BiH, te USAID/Sweden FARMA II razgovarao o narednim koracima i aktivnostima za poboljšanje pristupa tržištu i  uklanjanju prepreka za izvoz rasplodnih i konzumnih jaja u EU”, poručio je direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy.

(Izvor: FENA)

scroll to top