Planirane sjetvene površine manje nego prošle godine

Ilustracija

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan jesenje sjetve u 2023. godini. Planom je planirano da se u 2023. godini na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 6.201 ha poljoprivrednog zemljišta. Ova površina je za 425,5 ha, odnosno za 6,42%  je manja u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu u 2022. godini. Ovogodišnjom jesenjom sjetvom planirana je sjetva žitaricama na površini od 4.350 ha što je 70,15% ukupnog plana sjetve svim poljoprivrednim kulturama na području Tuzlanskog kantona. Ipak, to je za 377 ha odnosno za 7,98 % manje u odnosu na realizovanu sjetvu žitarica u 2022. godini.

Pšenica, kao najznačajnija kultura za ishranu stanovništva će se prema planu zasijati na površini od 2.722 ha poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 43,90% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu pšenice u odnosu na prošlogodišnju realizovanu sjetvu manje su za 282 ha odnosno za 9,39%.

Industrijskim biljem planira se zasijati 10 ha što je na nivou sjetve 2022. godine.

Povrtnim biljem planira se zasijati 480 ha što je manje za 17 ha, odnosno za 3,4% u odnosu na realizovanu sjetvu u prethodnoj godini. Prema dostavljenim podacima kada su u sve povrtne kulture (crveni luk, bijeli luk, špinat, salata, grašak) u 2023. godini će doći do umanjenja površina na kojim će iste biti zasađene.

Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 1.361 ha što iznosi 21,95 % ukupnog plana sjetve, a manje je za 32 ha, odnosno 2,30% u odnosu na sjetvu 2022. godine

Posmatrajući po gradovima i općinama, Lukavac prednjači sa najvećom površinom koja je planirana za sjetvu sa 1.341 ha, zatim slijedi Kalesija sa 905 ha, Gradačac sa 783 ha, Gračanica sa 710 ha, Tuzla sa 657 ha, Čelić sa 550 ha i Živinice sa 523 ha. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu su planirane u općinama/gradovima Lukavac, Kalesija, Gradačac, Gračanica, Tuzla, Čelić i Živinice.

Posmatrajući finansijsku stranu jesenje sjetve, za realizaciju plana potrebno je 12.575.997 KM što je za 818.175 KM odnosno 6,96 % više u odnosu na prethodnu godinu, iako je u odnosu na 2022. godinu planirana sjetva na manjim površinama.

scroll to top