Održana naučna konferencija o zaštiti kestena

Općina Velika Kladuša, kao vodeći partner na projektu ”Zaštita i promocija kestena” organizovala je ”Treću naučno-stručnu konferenciju o kestenu” o temi ”Ekološki i ekonomski značaj tradicionalnog i plantažnog uzgoja kestena”. Konferencija je realizirana u okviru projekta ”Zaštita i promocija kestena” – KESTEN koju sufinansira Evropska unija iz Programa IPA INTERREG prekogranična saradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Konferencija je imala za cilj ukazati na dosadašnje aktivnosti identifikacije stanja i potencijala kestena Unsko-sanskog kantona provedenih u okviru Projekta ”KESTEN”, te očuvanje biodiverziteta i unaprjeđenje ekonomske vrijednosti kestena provođenjem mjera zaštite i planskog podizanja zasada kestena kao voćarske kulture.

Nakon pozdravnih riječi organizatora i domaćina konferencije u ime kojih su se obratili Fikret Bašić, predsjedavajući Općinskog vijeća Velika Kladuša i Elvedina Miljkovića, voditelja projekta ”Zaštita i promocija kestena”, uslijedila su plenarna predavanja. Okupljenima na konferenciji predavanja su održali univerzitetski profesori i stručnjaci iz nekoliko oblasti. Kroz svoja izlaganja ukazali su na značaj kestena kroz više segmenata, te predstavili zanimljive i korisne podatke.

Profesorica Vildana Alibabić sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održala je predavanje o temi ”Procjena morfološko-pomoloških i hemijskih karakteristika ploda kestena nakon utvrđenog prisustva ose šiškarice u kestenovim šumama Kladuše i Bužima sa prijedlogom mjera i preporuka za zaštitu”.

Doktor šumarskih naukaVanja Daničić, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci govorila je o temi ”Genetički diverzitet i varijabilitet populacija pitomog kestena u općinama Velika Kladuša i Bužim”.

Direktor preduzeća ”Wald-Projekt” d.o.o. Bosanska Krupa Ervin Herak, koji je zajedno sa svojim saradnicima uradio Elaborat identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, njihov kartografski prikaz i GIS bazu podataka za područje Općine Velika Kladuša govorio je o temi ”Kartiranje rasprostranjenja i prikaz šuma pitomog kestena na području općina Velika Kladuša i Bužim”. Na konferenciji je predavanje o temi ”Podizanje nasada pitomog kestena” održao Robert Sambolek, direktor preduzeća CEDRUS Forest d.o.o. Čakovec.

Sulejman Alijagić, prof. biologije održao je predavanje o temi ”Upotreba pčelinjih i biljnih proizvoda od kestena u ishrani i ljekovite svrhe na području Općine Velika Kladuša”, dok je univerzitetski profesor Ibrahim Mujić sa Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci govorio o temi ”Sakupljanje, čuvanje i mogućnosti prerade kestena”. Zaključci sa konferencije će nakon definiranja i usaglašavanja od strane svih predavača biti objavljeni na službenoj web stranici projekta Kesten (link: https://www.chestnuteu.com/)

Općina Velika Kladuša projekat ”Kesten” realizira u saradnji sa partnerima iz R Hrvatske Općinom Vojnić, Centrom za šljivu i kesten i Gradom Karlovac, te iz BiH Općinom Bužim i Poljoprivrednim zavodom USK u okviru programa IPA INTERREG prekogranična saradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Glavni cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području BiH – Hrvatska kroz zajedničke aktivnosti i promociju. Implementacija projekta ”Kesten” je počela u julu 2017. godine i traje do kraja tekuće godine.

U implementaciji projekta ”Kesten” u proteklom periodu provedena je analiza kestenovih šuma, izvršena sadnja trajnih nasada kestena u općinama Velika Kladuša, Vojnić i Bužim u eksperimentalne svrhe, izrađen je Elaborat identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, GIS baza podataka i kartografski prikazi na području općine Velika Kladuša, te je revitalizirana aleja u Draškovićevoj ulici u Gradu Karlovac. Održane su i konferencije, edukacije, okrugli stolovi.

scroll to top