Kompletirana analiza poticaja za malu privredu i poljoprivrednu proizvodnju

S ciljem unapređenja poticaja u maloj privredi i poljoprivrednoj proizvodnji, ali i sveukupnog skraćivanja procesa potrebnih za ostvarivanje prava na njih, kao i pojačane transtaparentnosti ovih procesa, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je inicirao izradu sistematične i metodološke analize pomenutih poticaja.

Analizu je radila Međunarodna financijska korporacija (IFC), članica grupacije Svjetske banke. Ona je obuhvatila pravne propise na osnovu kojih se provode poticaji u Ministarstvu privrede KS, kao i cjelokupan proces pripreme, realizacije, praćenja i mjerenja učinaka ovih poticaja.

„Osnovni razlog zbog kojeg smo inicirali ovu analizu je identifikacija nedostataka u postojećem procesu, te detektiranje mogućnosti za njegova poboljšanja. S tim u vezi, u okviru ove analize navedene su preporuke koje su prepoznate kao mogućnost unapređenja u oblasti pravnih propisa i odredbi, kreiranja uvjeta za efikasno i efektivno provođenje poticaja, te kroz sistem digitalizacije unapređenje transparentnosti i upravljanja dokumentima i bazama podataka u procesu dodjele poticaja u Ministarstvu privrede“, kazao je ministar Delić.

Treba istaći da Vlada Kantona Sarajevo već niz godina ima saradnju s IFC-om i ovo je samo još jedna u nizu kvalitetnih zajedničkih aktivnosti radi unapređenja poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.

scroll to top