Intenzivno se radi na otvaranju novih tržišta za izvoz mlijeka

Posjeta farmi ''Usorac''

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac rekao je nedavno tokom posjete farmi muznih krava Vladimira Usorca u Šereg Ilovi u opštini Prnjavor, da je primarna politika Vijeća ministara zaštita domaće proizvodnje.

Rekao je da se nastavlja sa prijedlogom donošenja mjera uvođenja određenih taksi i pune carinske stope za svježe i rashlađeno meso, ali i da mu je žao što određeni ministri to nisu podržali.

On je napomenuo da je važno zaštititi domaću proizvodnju, kao i da zna da postoje razne tendencije i komentari u vezi sa uvođenjem određenih mjera ograničenja, odnosno prelevmana i pune carinske stope.

”Treba reći da prije stupanja na snagu SSP-a uvoz jedne tarifne oznake svježeg ili rashlađenog mesa bio je na godišnjem nivou oko 40.000 KM, danas je to 90 miliona KM, a naši primarni proizvođači ne znaju na koji način da plasiraju svoje proizvode”, rekao je Košarac i dodao da to ne može remetiti razvoj prerađivačkih kapaciteta zbog čega ministarstvo intenzivno radi na otvaranju novih tržišta.

”Razgovarali smo sa ministrom poljoprivrede u Vladi Turske, dogovorili smo da za mesoprerađivačke proizvode iz BiH zagovaramo veterinarski certifikat koji će biti usklađen sa turskim standardima kako bi proizvođači mogli da izvoze u Tursku. Zajedno sa ambasadom Kine radimo na otvaranju tržišta za izvoz mesa i mlijeka na to tržište. I dalje je otvoreno pitanje izvoza mesa i mesnih prerađevina u Rusku Federaciju, tako da mislim da priče da će to ugroziti mesoprerađivačke kapacitete BiH nisu tačne” , precizirao je Košarac.

On je govoreći o posjeti farmi ”Usorac” u Prnjavoru podsjetio da je pri preuzimanju dužnosti ministra postavio cilj da se na terenu u direktnom razgovoru sa poljoprivrednicima sagledaju svi aktuelni problemi i da se na adekvatan način sa određenim udruženjima razgovara o pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva, te da je do sada ukupno održano 11 sastanaka te vrste.

”Ministarstvo iako ima sektor za poljoprivredu ne može biti centralni organ, nema ustavne nadležnosti i zato je jako važna komunikacija između lokalnog nivoa vlasti, primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, entitetskih ministarstava i zajedničkog nivoa. Jedan takav dobar primjer je upravo Prnjavor koji je treći u Republici Srpskoj po proizvodnji mlijeka”, rekao je Košarac i naveo podatak da ova opština ima oko 2.600 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, oko 2.100 muznih jedinica ili grla, oko 300 proizvođača i godišnju proizvodnju oko 10,5 miliona litara mlijeka.

Košarac je istakao i da BiH danas ima mogućnosti da izvozi mlijeko u zemlje CEFTA i Evropsku Uniju, da taj posao treba učiniti stabilnim, razvijati neka nova tržišta i da se na tome intenzivno radi.

Farmer Vladimir Usorac kaže da je sa ministrom Košarcem razgovarano o svim problemima sa kojima se susreću poljoprivredni proizvođači uključujući cijenu repromaterijala, kukuruza, soje, đubriva.

On je dodao da se nada da će biti usvojen prijedlog o prelevmanima i ostalim mjerama zaštite domaće proizvodnje.

scroll to top