Hrana (ne) voli plastičnu ambalažu

Plastična ambalaža koja se koristi za pakovanje namirnica i pića koja konzumiramo u određenim uslovima može biti štetna za čovjekovo zdravlje, no ta se ambalaža redovno testira i rizik od toga da smo ozbiljno izloženi štetnom uticaju supstanci iz plastike je minimalan.

Oprez zbog greške

Oprez je ipak potreban zbog moguće greške u tehnološkom postupku proizvodnje, zbog pogrešnog odabira pojedine vrste plastike za pakovanje pojedine vrste hrane, neadekvatnog rukovanja plastičnom ambalažom (na primjer zbog moguće izloženosti visokim temperaturama) te neispunjavanja funkcije ambalaže na pravi način. U tim slučajevima određene supstance iz ambalaže mogu preći na hranu, odnosno migrirati i, ako smo im izloženi dugoročno, mogu biti štetni.

“Na migraciju iz plastične ambalaže u hranu odlučuje niz faktora, kao što su: sastav, količina i pokretljivost tvari u plastici, temperatura i vrijeme neposrednog dodira ambalaže sa sadržajem, ali i vrsta hrane. Tako, na primjer, pogrešan izbor vrste hrane  kisela, masna ili neutralna  koja se pakuje u različite vrste plastične ambalaže može izazvati migracije štetnih supstanci iz ambalaže u hranu, ali i iz hrane u ambalažu, usljed čega može doći do promjene kvaliteta hrane te gubitka ukusa i mirisa”, smatraju stručnjaci.

Bitno je i rukovanje

No ako je zdravstveno ispravna, nijednu vrstu ambalaže nije potrebno izbjegavati.

“Hrana koja je pakovana u plastičnu ambalažu za jednokratnu upotrebu je u vrlo kratkom periodu u neposrednom dodiru s ambalažom, tako da je mogućnost migracija štetnih supstanci mala. Nadalje, takva hrana se dalje priprema za konzumaciju termičkom obradom ili se guli, tako da i to umanjuje mogućnost migracija”, naveli su stručnjaci.

Pritom treba imati na umu da nijednu vrstu ambalaže nije preporučljivo koristiti za drugu namjenu osim predviđene.

Ponovno punjenje boca je ograničeno

Postoji ambalaža za duboko zamrzavanje koju je proizvođač ispitao za tu namjenu i sigurnije je koristiti te posudice. To je i jedan od razloga zbog kojih je i pranje i ponovno punjenje plastičnih boca, kao jedan od načina njihovog recikliranja, ograničeno na određeni broj ciklusa kako bi se izbjegle promjene fizikalnohemijskih svojstava ambalaže i mogućnost da sadržaj bude izložen promjenama. Plastične kutijice u kojima ste donijeli hranu iz trgovine ili čašice od jogurta, sladoleda i slično najčešće su samo jednokratna ambalaža te ih nikako ne bi nakon upotrebe trebalo prati i čuvati za pohranu drugih namirnica u zamrzivaču, nego baciti u smeće.

scroll to top