Dvije zemlje EU traže jasniji sistem obilježavanja porijekla meda

Slovenija i Portugal pozvale su Evropsku komisiju da uvede jasniji sistem obilježavanja porijekla meda kako bi potrošačima pružili sveobuhvatnije i pouzdanije informacije, saopćeno je iz slovenskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane.

Kako se navodi, Slovenija je u ponedjeljak, na sjednici Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo u Briselu predložila promjenu direktive o obilježavanju meda.

Sadašnja direktiva utvrđuje tri oznake za mješavine meda koje sadrže med iz više država članica ili takode iz neke treće zemlje – mješavina meda iz EU, mješavina meda koji nisu iz EU i mješavina meda iz EU i zemlje koja nije iz EU, a Slovenija smatra da te informacije nisu pouzdane i sveobuhvatne.

scroll to top