Čuvanje krompira tokom zime

Tokom zime krompir je povrtna vrsta koja se često nalazi na našim trpezama. Da bismo ga koristili tokom zime, krompir bi trebalo da je uskladišten u optimalnim uslovima, jer su krtole zbog svog sastava idealna podloga za razvoj mnogih oboljenja.

Veliki sadržaj vode, do 90%, i skroba, čine krtole veoma poldložne napadu gljivica i drugih mikroorganizama. Skladište u kome čuvamo krtole treba da je suho, bez suvišne vlage, sa povoljnom temperaturom i dobrom ventilacijom, koja obezbeđuje odvođenje suvišne vlage i dotok svježeg vazduha bogatog kiseonikom.

Uslovi dobrog skladištenja

Krtole koje smo odabrali za čuvanje tokom zime treba da su fiziološki zrele, očišćene, prosušene, da su odvojene sve oštećene krtole i krtole sa simptomima oboljenja i napada štetočina. Ovo će spriječiti širenje bolesti sa oboljelih na zdrave krtole. Za skladištenje odabrati najbolje krtole, a sve lošije potrošiti u što kraćem periodu i čuvati ih odvojeno od krtola koje smo odvojili za zimu. Ne uzimati za dugotrajno čuvanje suviše male krtole.

Odabrati sortu krompira koja je pogodna za dugotrajno čuvanje. Rane sorte krompira mogu se uspješno čuvati do novembra. Krtole ovih sorti počinju brzo da gube vlagu i kvalitet. Za čuvanje odabrati kasne sorte sa nešto većim sadržajem suve materije u krtolama.

Prostorije za skladištenje krompira bi trebalo da obezbijede optimalne uslove čuvanja. Skladište treba da je tamno, a temperatura vazduha da je od 7°C do 10°C. Ukoliko je temperatura u skladištu ispod 3°C, krompir će dobiti slatkast ukus zbog povišenog sadržaja šećera. Vlažnost treba da je visoka od 90% do 95%. Skladište mora imati dobar ventilacioni sistem, koji obezbjeđuje stalnu cirkulaciju vazduha, odvođenje ugljendioksida i dovođenje vazduha bogatog kiseonikom. Ukoliko ne postoji sistem ventilacije dobro je svakih sedam do 15 dana obaviti provjetravanje prostorije.

Može li se krompir čuvati na balkonu?

Krompir možemo skladištiti u podrumima, na balkonima, ali je važno obratiti pažnju na uslove skladištenja. Krtole krompira nikako ne smiju biti izložene niskim temperaturama, jer su zbog velikog sadržaja vode podložne brzom zamrzavanju, nakon čega krompir više nije za upotrebu.

Krtole uskladištiti u tamnom prostoru. Nedostatak osvjetljenja će spriječiti pojavu zelenih krtola, koje nisu pogodne za jelo.

Skladištenje korjenastog povrća

Ukoliko nemamo drugi izbor i krompir čuvamo na balkonu, terasi onda je najbolje napraviti skladište od dvije drvene kutije. Jedna treba da je veća i u nju se stavlja manja drvena kutija. Između kutija treba da je izolacioni materijal koji će spriječiti da temperatura u unutrašnjosti manje kutije bude ispod 5°C. Razmak između dna i zidova kutija treba da je najmanje pet centimetara, a kao izolacioni materijal može poslužiti piljevina ili savremeni izolacioni materijali neškodljivi za hranu.

(Agroklub)

scroll to top