U Srebreniku radionica o perspektivama i uzgoju kornišona u BiH

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i USAID/Sweden FARMA II projekat u četvrtak 7. februara u Srebreniku organizuju radionicu o perspektivama i uzgoju kornišona u BiH. U posljednjih 7 godina ova proizvodnja postaje interesantna za veći broj domaćih poljoprivrednih proizvođača, a ona i dalje raste.

Obzirom da uzgoj kornišona nije dio tradicionalne proizvodnje u BiH i nije toliko rasprostranjena kao primjerice proizvodnja paprike ili rajčice, nužna je kontinuirana edukacija BiH poljoprivrednih  proizvođača. Korisno je upoznati proizvođače sa agrotehničkim zahtjevima koje ova kultura traži kao i sa perspektivama koje ona pruža.

”S tim u vezi odlučili smo napraviti radionicu na temu ”Uzgoj i perspektive kornišona za BiH poljoprivredu” u okviru koje bismo obradili  neke od sljedećih tema: Agrotehnički zahtjevi uzgoja kornišona; Podaci o izvozu kornišona na inozemno tržište; Prezentacija aktivnosti i dostupne podrške u USAID/Sweden FARMA II projektu”, navode organizatori.

Učešće na ovoj radionici je besplatno za registrovana pravna lica iz sektora poljoprivrede.

(Teglica.ba)

scroll to top