Sve više žena u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Međunarodni dan žena na selu (International Day of Rural Women) obilježava se 15. oktobra, počevši od 1995. godine kada je u Pekingu održana konferencija UN-a posvećena ženama na selu diljem svijeta.

Žene u ruralnim područjima značajno pridonose razvoju poljoprivrede. Međutim, one su samo formalno ravnopravne sa muškarcima, jer u praksi najčešće ne sudjeluju u raspodjeli ostvarenog dohotka na poljoprivrednom gospodarstvu. Poljoprivredno zemljište se obično vodi na muškim članovima gospodarstva, a sve to im otežava pristup kreditima i obrazovanju i općenito otežava njihov položaj kako na gospodarstvu tako i u društvu. Iz navedenog je vidljivo da postoji veliki prostor za unapređenje i poboljšanje njihovog pravnog i ekonomskog statusa.

Cilj obilježavanja ovog dana je dugoročno osnažiti poziciju žena iz seoskih područja te ih informirati i ohrabriti da aktivnije sudjeluju u društvu i u većoj mjeri preuzmu ulogu vodstva u svojim zajednicama kroz različite aktivnosti. U okviru svojih nadležnosti, Federalno ministarstvo poljoprivrede nastoji poboljšati njihov status davanjem preferencija poljoprivrednim gospodarstvima kojima su žene nositeljice. Za sada se to ogleda u isplati dodatnih potpora za investicije u okviru modela ruralnog razvoja, a u okviru modela ostalih vrsta potpora postoji mogućnost ostvarivanja prava na potpore nastupima na sajmovima za udruženja u kojima su članice žene sa ruralnog prostora.

Sljedeći podaci također svjedoče da se mjere Ministarstva kreću u pozitivnom pravcu. U primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini, ukupno 2.030 žena-korisnica poticaja ostvarilo je 10.034.858,27 KM, dok je u 2019. godini bilo ukupno 2009 žena-korisnica poticaja koje su ostvarile 9.134.683,06 KM. Od ukupno 730 zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za ruralni razvoj u 2020. godini, žena nositeljica poljoprivrednog gospodarstva je bilo 89, što je znatno više nego u 2019. g. kada ih je bilo samo 20 od ukupno 272 zaprimljena zahtjeva. Poređenjem podataka iz 2019. godine, zapaža se povećanje broja procentualnog udjela žena podnositeljica zahtjeva po modelu ruralnog razvoja – odnosno sa 8,5% u 2019. na 12,57% u 2020. godini. Žene nositeljice poljoprivrednog gospodarstva za ukupno 84 odobrenih zahtjeva u 2020. godini, ostvarile su 263.402,85 KM novčane podrške, što iznosi 3,51% od ukupnog iznosa odobrene podrške za mjere ruralnog razvoja.

Pored navedenog, Ministarstvo posebno planira i provodi aktivnosti usmjerene na uključivanje žena u razvojne projekte na seoskim područjima. U okviru Projekta razvoja ruralne konkurentnosti koji Ministarstvo provodi u saradnji sa IFAD-om, ženama je osigurano sufinansiranje za preko 3.500 starter paketa kojima se uspostavlja poljoprivredna djelatnost, a najviše za proizvodnju kornišona. Po procjenama predstavnika proizvođača kornišona, žene su zastupljene čak preko 90% u ovoj proizvodnji, tako da njihova prisutnost u podjeli starter paketa od 35% i dalje ne predstavlja stvarnu angažovanost. Svjesni ove i sličnih činjenica, kroz projekte će se i dalje nastojati olakšati ženama da pokreću proizvodnje kroz odobravanje dodatnog sufinansiranja, njihovo aktivnije predstavljanje u organizacijama poljoprivrednika i formiranim poljoprivrednim klasterima.

Federalno ministarstvo poljoprivrede nastavit će podržavati veću prisutnost i ulogu žena u poljoprivredi, te nastojati kroz konkretne mjere unapređivati poziciju žena nositeljica i članica obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nastavit će se postojeće mjere te uvesti nove u vidu dodjele dodatnih bodova za projekte čije su nositeljice žene, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti na čijem čelu se nalaze žene, čime će se povećati njihova angažiranost i značajna uloga na seoskom prostoru.

scroll to top