Savremene teme za domaće proizvođače na 50. Sajmu šljive u Gradačcu

Na jubilarnom 50. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajmu šljive u Gradačcu, od 23. do 26.08.2023. godine održat će se niz okruglih stolova, kolektivnih izložbi i prezentacija programa iz područja poljoprivrede i poduzetništva. Kao i do sada poljoprivredni proizvođači imat će priliku da saznaju koja su to najnovija naučna dostignuća i kako ih primijeniti na našem području.

Krajem augusta u Gradačcu jubilarni 50. Sajam šljive

Predavači s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će u sklopu sajma održati panele o temama: Primjena bioregulatora u intenzivnoj proizvodnji krošnjastih voćnih vrsta; Upotrebna vrijednost i proizvodne karakteristike poljoprivrednog zemljišta na području grada Gradačac; Savremeni pristupi u zaštiti nasada šljive od pojave i razvoja biljnih bolesti; te Kratki i alternativni kanali opskrbe hranom kao faktor razvoja poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarejevu, prof. dr Muhamed Brka, izrazio je zadovoljstvo što je ova institucija od početka oslonac organizatorima gradačačkog sajma.

– Mi smo ove godine odlučili, u dogovoru sa organizatorom, da ponudimo četiri teme za koje smatramo da su jako interesantne u ovo vrijeme. Treba pričati o onome kako se mi odnosimo prema našem zemljištu. U kom kontekstu ide taj proces, da li se zaista odnosimo onako kako zakonska regulative to nalaže. I tu smatramo da će doprinos prof. dr. Melise Ljuša biti vrlo veliki, da bi pomogli zajednici i ljudima u vlasti da bi taj proces išao lakše, rekao je Muhamed Brka.

Ističe da će jedna od tema biti kratki i alternativni kanali snabdijevanja hranom, priča koja nema dugu tradiciju u BiH a omogućava malim proizvođačima da dobiju dodatnu vrijednost za uloženo.

– I ti naši mali i srednji proizvođači moraju pronaći svoju nišu. Smatramo da jedno ovakvo predavanje sa pozitivnim primjerima sa Zapada može doprinijeti tome da taj proizvođač dobije dodatnu vrijednost za svoj proizvod, rekao je Brka.

I na ovogodišnjem gradačačkom sajmu biće prezentovani savremeni pristupi u zaštiti nasada šljive od pojave i razvoja biljnih bolest.

– O biljnim bolestima možemo pričati danima i znamo kakav negativan uticaj imaju na poljoprivrednu prizvodnju. FAO kaže da 16 procenata gubitaka u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji je uzrokovano razno-raznim bolestima, a ima istraživanja koja govore da do 40 procenata gubitaka u biljnoj prozvodnji može se povezati sa štetočina, naglašava prof.dr. Muhamed Brka.

Inovativna tema na stručno-naučnom savjetovanju je primjena bioregulatora u intenzivnoj proizvodnji krošnjastih voćnih vrsta.

– U biti se radi o jednoj temi koja dotiče biohormone, prirodni biljni hormoni i fitohormoni sličnih supstanci sinetički proizvedenih. Nešto što se unazad 20 godina redovno koristi na zapadu a kod nas baš i nije toliko zastupljeno. Jenda tema koja je inovativna, a može doprinijeti većoj proizvodnji i prinosima naših poljoprivrednih proizvođača, dodao je dekan Brka.

Predavači koji će održati i panele o najavljenim temama su: prof. dr. Melisa Ljuša, doc. dr. Alen Mujčinović, dr. Osman Musić i doc. dr. Arnela Okić.

scroll to top