Savjeti za sadnju borovnica

Ovo su savjeti za sadnju borovnica.

Za sadnju treba koristiti sadnice stare 2-3 godine čija je visina oko 50-60 cm sa dobro razvijenim korijenom.

Ukoliko je moguće treba koristiti kontejnerske sadnice kod kojih zaštićeni korijen omogućava njihov nesmetan razvoj i brže stupanje rodu.

Međuredni razmak treba iznositi 2.5 m, da bi se uspješno primjenjivala mehanizacija. Razmak u redu treba biti takav da se nakon nekoliko godina grmovi međusobno ne dodiruju. Stoga je najbolji razmak 2.5 x 1.8 m, ili čak 2.5 x 2.5 m, jer omogućava i unakrsnu obradu.

Sa obzirom da borovnice imaju veoma plitak korijenov sistem i međuredna obrada treba biti plitka sa ciljem eliminacije korova. Najbolje rezultate daje ručno okopavanje sa primjenom malča, kao i primjena herbicida. Obzirom na povoljno djelovanje stajnjaka treba ga koristiti u količini od 50 t/ha. Umjetna gnojidba također je pokazala rezultate u količni 400-600 kg/ha (NPK=5:10:5) u vrijeme bubrenja pupoljaka (s tim da sljedeće unošenje treba obaviti nakon 6-7 sedmica).

Iako borovnica uspijeva na vlažnim zemljištima, ona trebaju biti dobro drenirana. Nivo podzemne vode treba biti na oko 35-55 cm. Isto tako, visoke borovnice ne podnose ni dugotrajne suše, stoga treba osigurati nesmetano i trajno navodnjavanje. Posebnu pažnju treba posvetiti kada se borovnica nalazi u periodu dozrijevanja plodova i osigurati, ako je potrebno, 2-3 navodnjavanja.

Malčiranje ili zastiranje grmova borovnice treba svakako provoditi. U ovu svrhu se koristi slama, sijeno, lišće, kompost ili neki drugi materijal koji pomaže u suzbijanju korova, održavanju vlažnosti zemljišta, zaštite zemljišta od erozije i održavanju povoljne strukture zemljišta.

(Agroportal.hr)

scroll to top