Sastanak ministara poljoprivrede: Neophodno uskladiti poljoprivrednu politiku svih nivoa vlasti

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je danas na Vlašiću sastanak resornog federalnog ministra Kemala Hrnjića i njegovih pomoćnika s kantonalnim ministrima nadležnim za oblast poljoprivrede.

Sastanak je sazvan s ciljem da se planskim pristupom poboljša poljoprivredna poticajna politika na nivou Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Pored navedenog, sastanak je bio prilika da se razgovara i o unapređenju rada poljoprivrednih savjetodavnih službi kao i projektima međunarodnih finansijskih partnera i sredstvima namijenjenim kantonalnim ministarstvima poljoprivrede u Federaciji BiH.

Na sastanku su iznijete i posljednje informacije vezane za širenje afričke svinjske kuge na teritoriji Federacije BiH, aktivnostima koje resorno federalno ministarstvo poljoprivrede poduzima s kantonalnim ministarstvima ali i drugim nadležnim institucijama koje su uključene u aktivno rješavanje ovog problema.

Kantonalni ministri nadležni za oblast poljoprivrede informirali su ministra Hrnjića o aktuelnim problemima s kojima se njihova ministarstva susreću u radu te zahvalili na organizaciji zajedničkog sastanka ali i posjetama i razgovorima koje resorni federalni ministar realizira s kantonalnim vlastima, poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.

„Opredijeljenost resornog federalnog ministarstva poljoprivrede je usklađivanje poljoprivredne, a time i poticajne politike, sa politikom Evropske unije. Na tom putu, Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2027. godine podrazumijeva usklađeno djelovanje više nivoa vlasti kako bi se sredstva namijenjena razvoju poljoprivrede što bolje rasporedila i unaprijedila sektor poljoprivrede u Federaciji BiH“, kazao je ministar Hrnjić te dodao da je zadovoljan održanim sastankom s kolegama iz kantonalnih ministarstava poljoprivrede.

“Opredijeljenost kantonalnih nivoa vlasti da kroz projekat Svjetske banke nabave softverska rješenja koja će olakšati upravljanje poticajnom politikom kantona govori u prilog tezi da saradnja resornog federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava nema alternativu te da zarad unaprijeđenja poljoprivrede u Federaciji BiH moramo nastaviti do sada uspješnu saradnju“, dodao je ministar Hrnjić.

Resorni kantonalni ministri istakli su potrebu da se sastanci ovog formata organiziraju češće i po određenim tematskim cjelinama s ciljem unapređenja zakonske i podzakonske regulative u oblasti poljoprivrede u Federaciji BiH.

scroll to top