Saradnja Ministarstva i općine za podršku razvoju klastera i mikroprojekti tržišne infrastrukture

Ured za koordinaciju projekata PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Općina Zavidovići potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje međusobna saradnja za aktivnosti usmjerene pružanju podrške razvoju klastera, odabranih lanaca vrijednosti i unaprijeđenja konkurentnosti klastera, sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje podobnih mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture u općini Zavidovići.

Dio sredstava predmetnog Projekta namijenjen je za sufinansiranje aktivnosti u pružanju tehničke i finansijske podrške siromašnim poljoprivrednim proizvođačima u podizanju novih ili proširenju postojećih proizvodnih kapaciteta, jačanju kapaciteta farmerskih organizacija radi što kvalitetnijeg pružanja usluga članovima i kooperantima kod poboljšanja poslovanja i infrastrukturnog povezivanja u vidu nabavke i isporuke start paketa, opreme koja će unaprijediti tržišne veze i omogućiti malim posjednicima viši udio na tržištu i povećane prihode, te sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje podobnih mikroprojekata ruralne tržišne infrastrukture.

Cilj projekta je povećati prihode siromašnih domaćinstava (posebno žena i mladih) kroz njihovo angažovanje u profitabilnim agro – biznisima i kroz stvaranje prilika za njihovo lakše zapošljavanje na način da će Projekat inicirati mogućnost boljeg povezivanja farmi, farmerskih organizacija i LIDERA sa komercijalnim tržištem.

Saradnja u pogledu implementacije finansijske podrške siromašnim poljoprivrednim proizvođačima i farmerskim organizacijama ogleda se u slijedećem:

– Za odabrane korisnike (farmere) Projekat je dizajnirao učešće u sufinansiranju 40 % troškova inicijalnih grantova za nabavku standardnog starter paketa za farmere sa utvrđene liste potencijalnih korisnika uz dodatnih 20 % na cijenu standardnog starter paketa za žene i ruralnu mladež.

– Općina se obavezuje da će sufinansirati svakog odabranog korisnika sa područja Općine u nabavci starter paketa do 10 % njegove ukupne vrijednosti kao i 10 % od ukupne vrijednosti za nabavku opreme, sitne mehanizacije i infrastrukture manjeg kapaciteta za odabrane farmerske organizacije koje su prethodno identificirane u Biznis planu, saglasno Projektnom dizajnu.

– Preostali iznos do pune cijene će finansirati krajnji korisnici (farmeri i farmerske organizacije) iz vlastitih sredstava.

Projekat će podržati dvije kategorije infrastrukturnih aktivnosti:

a) infrastruktura u javnom vlasništvu i upravljanju kao što je vodoopskrba od koje koristi ima više poljoprivrednika na određenom području, obnova i izgradnja seoskih puteva, malih mostova,

b) infrastrukturu u javnom vlasništvu, poput sistema za navodnjavanje, hladnjača i postrojenja za pakiranje, kojom se zajednički upravlja u partnerstvu između Općina, farmerskih organizacija i privatnog sektora.

Općinski načelnik izrazio je svoje zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma o saradnji ističući da je Općina Zavidovići jedna od 13 općina koje su odabrane za implementaciju ovog projekta koji je zasnovan na modelu javno-privatnog partnerstva a kojim će se osnažiti postojeća poljoprivredna gazdistva i farmerske organizacije a omogućit će se i osnivanje novih farmi što će obezbijediti nova radna mjesta. Pored toga oživit će se zapuštene poljoprivredne površine a što će uticati na brži i bolji razvoj sela. Razvojem sela, oživljavanjem zapuštenih poljoprivrednih površina i proizvodnjom kvalitetne domaće hrane na vlastitim posjedima stvaraju se pretpostavke za dobar razvoj kako Općine tako i države.

scroll to top