Produžen rok za prijave na javni poziv projekta EU za poljoprivredu

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery, koji finansira Evropska unija, 19. juna, objavljen je novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, vrijedan 1 milion KM.

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje otpornosti poslovnih subjekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, investicijom u alate i tehnologije koji doprinose poboljšanju adaptacije na klimatske promjene. Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele svoje poslovanje učiniti otpornijim na klimatske promjene, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

Na javni poziv mogu se prijaviti obrti/samostalni preduzetnici, poljoprivredne zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja se najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a) i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova. Prijedlog projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme  do  25. augusta 2023. godine, do 15:00.  Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Prezentacija javnog poziva objavljena je na Facebook stranici projekta EU4AGRI, a namijenjena je zainteresovanim licima koja rade na pripremi aplikacija kao i potencijalnim korisnicima. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.

scroll to top