Poljoprivredni proizvođači učestvovali na okruglom stolu u Srbiji

Centar za organsku proizvodnju iz Selenče i Klaster Dunav-Bačko Novo Selo organizovali su Okrugli sto o temi ”Ekološka proizvodnja i prerada ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja-Razvoj ruralnog turizma”. Skup je bio međunarodnog karaktera, a organizovan je u Bačkom Novom Selu u Srbiji. Iz Bosne i Hercegovine su učestvovali ”Organska proizvodnja Herceg”, predsjednik Sejad Herceg, Halilović d.o.o i ESOF.

”Glavni cilj jeste institucionalno rješenje politike razvoja organske poljoprivrednje proizvodnje, svih ekonomskih faktora koji mogu pomoći stanovnicima da dobiju finalne impute za svoju porodicu”, istakao je Sejad Herceg predsjednik ORGANSKO SBK/KSB.

scroll to top