Pokrenuta inicijativa za formiranje poljoprivredne zadruge

Inicijativa za formiranje poljoprivredne zadruge u Banovićima bila je tema radnog sastanka, kojeg su predstavnici Općine upriličili za poljoprivredne proizvođače. Sastanak je organiziran u suradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, odnosno Udruženjem za poljoprivredu i prehrambenu industriju koje egzistira pri Komori. Govorilo se o afirmaciji zadrugarstva, njegovog identiteta i načela, kao sredstva za ostvarivanje interesa poljoprivrednika na bazi uzajamne samopomoći.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Suad Selimović, upoznao je banovićke poljoprivrednike sa prednostima koje donosi udruživanje putem poljoprivrednih zadruga, ističući da zadružno poslovanje je ustvari servis zadrugaru u organizovanju proizvodnog procesa, plasmanu proizvoda i ostvarivanju maksimalne dobiti.

Formiran je Inicijalni odbor koji će razmotriti zainteresiranost banovićkih poljoprivrednika za ovakvim vidom organiziranja, te shodno tome nastaviti sa aktivnostima na formiranju zadruge. U tim aktivnostima imat će punu podršku Općine i općinskog načelnika dr. Bege Gutića.

Na području općine Banovići registrirana su 984 poljoprivredna proizvođača i oni se najvećim dijelom bave proizvodnjom mlijeka, voća i povrća.

scroll to top