Nacrt Programa poticaja za 2021. godinu u Javnoj raspravi

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je i stavlja na uvid Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu.

Na osnovu dobijenih primjedbi, prijedloga ili sugestija od zainteresovane javnosti (nadležnih kantonalnih ministarstava, udruženja poljoprivrednika, zadruga, poljoprivrednih proizvođača i ostalih), Ministarstvo će propisati vrste mjera, opće i posebne kriterije za njihovo ostvarivanje, te  utvrditi konačan iznos novčanih podrški za svaku mjeru.

S tim u vezi, pozvali su sve zainteresovane strane da dostave svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije na Nacrt programa do 11.03.2021. godine u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo ili na  e-mail: info@fmpvs.gov.ba.

scroll to top