Košarac: Predložili smo odluku o uvođenju prelevmana i carinskih stopa na uvoz mesa

Ilustracija

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac uputio je Vijeću ministara BiH zahtjev za razmatranje odluke o uvođenju prelevmana i carinskih stopa na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz EU.

U predloženoj Odluci o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije definirano je da uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz EU podliježe plaćanju pune carinske stope propisane važećom Carinskom tarifom BiH. U Prijedlogu je navedeno da će se ova odluka primjenjivati 200 dana od dana stupanja na snagu.

Ministar Košarac je pozvao članove Vijeća ministara BiH da podrže predloženu Odluku, poručivši da će lično glasati za njeno usvajanje, u cilju zaštite domaće proizvodnje.

On je napomenuo da je ova odluka upućena Vijeću ministara BiH na temelju kredibilnog zahtjeva Vlade Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Naime, Vlada Republike Srpske prošle sedmice je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Informaciju o stanju u proizvodnji i plasmanu junećeg i svinjskog mesa u Republici Srpskoj, te Vijeću ministara BiH predložila uvođenje zaštitinih mjera na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa.

”Na temelju ovih zahtjeva i u skladu sa postojećim procedurama, pripremili smo odluku o posebnim zaštitnim mjerama, odnosno uvođenju prelevmana i carinskih stopa na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz EU, koju smo danas uputili Vijeću ministara BiH na razmatranje”, istakao je ministar Košarac.

Prema njegovim riječima, zaštita domaće proizvodnje primarna je politika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vijeća ministara BiH, što je jasno naznačeno i u ekspozeu predsjedavajućeg Zorana Tegeltije.

”U komunikaciji sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja naglašavali smo da inicijative za uvođenje zaštitnih mjera podnose entitetskim ministarstvima poljoprivrede, u čijoj je primarnoj nadležnosti ovaj sektor i koja imaju statističke i druge relevantne podatke. Danas, kada imamo kredibilan zahtjev nadležnog entitetskog ministarstva i Vlade Republike Srpske, predložio sam Vijeću ministara BiH odluku o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz goveđeg i svinjskog mesa iz EU i pozivam kolege da je podrže”, poručio je ministar Košarac.

(Teglica.ba)

scroll to top