Koje proizvode u oblasti peradarstva najviše izvozi BiH?

Foto: Madi Tešanj

Prema analizama Vanjskotrgovinske komore BiH i USAID/Sweden FARMA II projekta, 2018. godina je u sektoru peradarstva donijela blagi pad izvoza (2%), uz nešto veće povećanje uvoza (16%). U razmjeni i pored toga bilježimo suficit od 15 miliona KM, jer je vrijednost izvoza bila 54, a vrijednost uvoza 39 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 139%.

U strukturi izvoza nastavljaju dominirati prerađevine od mesa peradi sa 73% vrijednosti ukupnog izvoza (gotovo 40 miliona KM), što je za svaku pohvalu, nakon čega slijedi izvoz mesa peradi (17%), jaja (6%) i žive peradi (4%). S druge strane najviše uvozimo meso peradi (61% uvoza, tj. 24 miliona KM), zatim prerađevine od mesa peradi (19%), jaja (11%) i živu perad (9%). Najveća promjena se desila kod mesa peradi, gdje je značajno porastao uvoz (sa 19 na 24 miliona KM), uz istovremeni pad izvoza (sa 11 na 9 miliona KM), podaci su Vanjskotrgovinske komore BiH.

Kada su u pitanju tržišta, na prvo mjesto je izbila Makedonija sa 15 miliona KM izvoza u 2018. godini, a Srbija je sa 14 miliona pala na drugo mjesto. Značajnih 12 miliona KM je plasirano na tržište Kosova, dok je Crna Gora na četvrtom mjestu sa 11 miliona izvoza. Na četiri pomenuta tržišta ostvareno je 97% ukupnog izvoza, što pokazuje vrlo visoku koncentraciju na jako malom broju tržišta.

Otvaranje tržišta EU trebalo bi pomoći da se ovaj trend promijeni, prvenstveno kroz očekivani izlazak na tržište Hrvatske, u koju smo 2012. godine plasirali 14,3 miliona KM iz sektora peradarstva. S druge strane, ukoliko se problem izvoza u Kosovo uskoro ne riješi, moguće je očekivati ozbiljan pad izvoza i dugoročne probleme sa plasmanom na to tržište, sa značajnim posljedicama na cijeli sektor.

Više informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni u sektoru peradarstva za period 2014. do 2018. godine (kompletna prezentacija) možete naći na sljedećem linku: http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/03/FINALNA-Analiza-razmjene-za-sektor-peradarstva-BiH-2014-2018.pdf

scroll to top