Farmer Gajić širi svoje gazdinstvo zahvaljujući saradnji s Lactalisom

Porodica Gajić iz sela Gornje Crnjelovo kod Bijeljine već 25 godina razvija svoju farmu, uzgaja stoku i proizvodi mlijeko. Vodi je Ljubomir Gajić i kaže da trenutno ima oko 100 muznih krava. Mlijeko proizvedeno na farmi otkupljuje mljekara Inmer iz Gradačca, članica Lactalis BH. Gajić je direktnu saradnju s Lactalisom uspostavio prije tri godine, a plan je proširenje – farme i saradnje, zahvaljujući sistemu podrške koji je kompanija uspostavila kako bi osnažila i podržala svoje kooperante u Bosni i Hercegovini.

”Saradnja s Lactalisom je odlična i jako sam sretan što sam jedan od njihovih kooperanata. Imamo stabilnu saradnju i ne pretjerujem kad kažem da imamo pouzdanog partnera koji ispunjava najvažnije obaveze – redovno preuzimanje mlijeka i redovno plaćanje. To je nama proizvođačima baš važno jer onda mi možemo blagovremeno da ispunjavamo svoje obaveze – planiramo razvoj, život i rad na farmi”, kaže Gajić. Dodaje da su u svakom poslu nesigurnost i rizik neizbježni, ali da je tokom ove tri godine uspostavljeno jako međusobno poverenje i poštovanje s ljudima iz tima Lactalisa pa zna da se može osloniti na podršku partnera kad god je potrebna. ”Praktično svakodnevna komunikacija, pristup stručnim savjetima, ispunjavanje obećanja i poštovanje dogovora najbolje govore o saradnji”, ističe Ljubomir Gajić.

Tehnološka unapređenja, prenos novih znanja i praksi u proizvodnji mlijeka neke su od važnih komponenti uspjeha. Za sve to su potrebna finansijska sredstva i sigurnost u poslovanju.

”Najvažniju pomoć i podršku smo dobili od Lactalisa u februaru ove godine, u vidu nepovratnih sredstava kao podsticaja unapređenju poslovanja. Za nas farmere puno znači pristup ovom vidu investicija. Evo, kod nas je u toku izgradnja nove štale kapaciteta 120 do 150 grla. Završetak radova je blizu, pa slijedi opremanje.” Dodaje da, kad je o modernizaciji i tehnološkom napretku riječ, zahvalan Lactalisu i mogućnost nabavke dva robota za mužu krava koji stižu iz Njemačke. ”Roboti će biti od velike pomoći, jer je nama u poljoprivrednom sektoru jako teško da nađemo radnu snagu ”, kaže Ljubomir.

Nepovratna sredstva plasirana su u projektu kojim je Lactalis BH odlučio dati stabilnu podršku farmerima u Bosni i Hercegovini od ukupno milion KM za primarnu proizvodnju. Projekat je nastao iz želje kompanije da doprinese stvaranju uslova za povećanje proizvodnje svježeg sirovog mlijeka, za rast broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranje stabilnog dohotka koji će Lactalisovim kooperantima omogućiti bolji životni standard.

”Ne brinemo za otkup mlijeka i svakodnevni odvoz, nego smo u fazi sigurnog i stabilnog poslovanja. Lactalisu mjesečno predajemo oko 50.000 litara mlijeka. To znači da su sigurnost i dobrobit stoke na našoj farmi neupitne”, ističe s ponosom Ljubomir.

Više od 1500 famera sarađuje danas s Lactalisom. Pored brige za siguran i dobar život na farmi i nepovratnu pomoć osiguranu kroz projekat, farmerima je stalno na raspolaganju mogućnost pozajmica i avansnih uplata za mlijeko.

”Za nas farmere je baš veliko olakšanje i neka vrsta dodatne sigurnosti to što znamo da nam Lactalis omogućava pozajmice, s brzim pristupom novcu i partnerskim dogovorom o periodu otplate i broju rata. Veliko je to olakšanje i važan oslonac za mene kao farmera s obzirom na brojne obaveze i poslove na farmi. Farma i stoka zahtijevaju stalno neka nova ulaganja, popravke, novu opremu a i moju stalnu prisutnost, puno rada i predanosti kako bismo mogli da proizvodimo kvalitetno mlijeko”, naglašava Ljubomir Gajić i dodaje da to što su ljudi iz Lactalisa stalno na raspolaganju, prate šta se dešava s farmama i farmerima i koje su njihove potrebe ali i prilike je neprocjenjivo olakšanje.

Lactalis BH osigurava pomoć partnerima i pri izradi raznih projekata. U prethodnom periodu je Lactalisov tim pripremio projektnu metodologiju i dokumentaciju za četiri kooperantske zadruge koje su potom dobile odobrenje za finansiranje od UNDP-a za proljetnu i jesenju sjetvu. Projektom je osigurana nabavka mineralnog đubriva, a UNDP snosi čak 75 % troškova, što je izuzetna pomoć farmerima. Vrijednost projekata je oko 900.000 KM.

Povećanje količine i kvaliteta svježeg sirovog mlijeka proizvedenog u Bosni i Hercegovini prioritet je Lactalis BH stručnog tima koji čine veterinari i agronomi, fokusirani na unapređenje poslovanja kooperanata mljekare Inmer.

scroll to top