Da li prosječna plata može pokriti mjesečne porodične troškove?

Građani  Bosne i Hercegovine se iz mjeseca u mjesec suočavaju sa raznim povećanjima cijena proizvoda, a samim tim raste i visina prosječne potrošačke korpe jedne porodice. Sa druge strane prosječne plate radnika ostaju iste ili se smanjuju, a u najgorem slučaju radnici vrlo često ostaju  i bez posla.

Sindikalna potrošačka korpa, prema podacima Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine  za  decembar 2020. godine iznosila je 1.863,47 KM. Kako iz Sindikata ističu najveći problem je taj što porast potrošačke korpe ne prati rast prosječne plate, a koja prema Podacima Federalnog zavoda za statistiku iznosi 961,00 KM.

Međutim, morali  bismo uzeti u obzir da skoro 2/3 uposlenika prima platu koja je ispod posjeka plate, što je dovoljan dokaz u kakvoj se ekonomskoj situaciji nalaze naši građani. Brojne su inicijative koje su upućene prema nadležnima od strane sindikata, a jedna od njih je i inicijativa za povećanje satnice radnika.

“Vrlo bitan  zakon je zakon o radu koji treba da prati određne promjene jer je posljednji put 2015. donesen  takav zakon koji je na štetu radnika i možemo reći da je usvojen  i zakon o zaštiti na radu i zakon o zdravstvu je skoro usvojen zakon”, rekao je Fahrudin Šehović, predsjednik Kantonalnog odbora TK Saveza samostalnih sindikata BiH.

Pored toga su podnesene i inicijative promjene zakona o radu, zaštiti na radu, o zdravstvu, te zakono štrajku, stečaju  i zakon o porezima

Pored toga, Šehović je naveo kako su svjesni da Bosna i Hercegovina nije razvijena država, ali da je Bosna i Hercegovina puna bogastava i da ona treba živjeti, ali ne preko leđa radnika.

scroll to top