Brčko: Za poljoprivredu planirano 9,6 miliona KM

????????????????????????????????????

Na vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

V.d. direktora Trezora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Nevresa Hasandžiković istakla je da se prijedlog budžeta zasniva na utvrđenoj politici Vlade sadržane, prije svega, u Programu rada Vlade za 2020. godinu.

”Budžet ima za cilj zadržati ekonomsku stabilnost i osigurati provođenje programa koji će biti usmjereni na poboljšanje privrednog ambijenta i kvaliteta života građana vodeći računa o razvoju Brčko distrikta BiH i socijalnim kategorijama kao posebno osjetljivoj populaciji stanovništva”, istakla je Hasandžiković.

Budžet za 2020. godinu predložen je u ukupnom iznosu od 256.239.993 KM. Kako je istaknuto, prihodovnu stranu čine u najvećem dijelu poreski prihodi, zatim neporezni prihodi, grantovi i finansiranje.

”Projektovani prihodi i finansiranje raspoređeni su na stavke rashoda i to na bruto plate i doprinose u iznosu od 90,5 miliona konvertibilnih maraka, naknade troškova zaposlenih u iznosu od 1,74 miliona, materijalne troškove i ugovorene usluge u iznosu od 37,3 miliona, subvencije, tekuće i kapitalne transfere 77,8 miliona, kapitalni budžet u iznosu od 35,6 miliona, otplatu duga u iznosu od 9,5 miliona, sudske presude 2,5 miliona i rezerve u iznosu od 972.528,27 KM”, navela je Hasandžiković.

Ona je dodala da najznačajnije mjesto pripada bruto platama i doprinosima koji su planirani za 2.908 zaposlenih.

”Po značaju, druga stavka su subvencije koje iznose 77,8 miliona ili 30,37% budžeta. U okviru ove stavke najznačajniji su podsticaj u poljoprivredi u iznosu od 9,6 miliona, sredstva izdvojena po Zakonu o dječijoj zaštiti u iznosu od 10,9 miliona, sredstva izdvojena po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7,8 miliona zatim protetska i ortopedska pomagala, dodatna prava boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 2,28 miliona”, rekla je Hasandžiković.

Kada je riječ o kapitalnom budžetu, istakla je da je ovaj dio budžeta planiran u iznosu od 35 662 000 KM.

”Ukoliko imamo u vidu da se kapitalni budžet u Brčkom troši kroz trogodišnji period i neiskorištena sredstva kapitalnog budžeta iz prethodne dvije godine ovaj iznos budžeta bit će dostatan jer se prenosi 66 miliona konvertibilnih maraka”, zaključila je Hasandžiković.

scroll to top