Za razvoj seoskog preduzetništva zaduženje do 4,7 miliona eura

Arhiva

Prijedlogom odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede /IFAD/ po projektu razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede predviđeno je zaduženje do 4.724.800 eura.

Ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović istakla je da je cilj projekta ekonomski razvoj ruralnih područja Republike Srpske smanjenje siromaštva seoskog stanovništva, stvaranjem boljih uslova i mogućnosti za generisanje prihoda, te unapređenje životnog standarda ciljnih domaćinstava.

“Projektom će biti obuhvaćeni mali poljoprivredni proizvođači i druge kategorije seoskog stanovništva, prvenstveno nezaposleni mladi ljudi i žene na selu, a koji još uvijek nisu povezani sa tržištem. Projektom će biti obuhvaćeno 8.560 direktnih korisnika i oko 5.000 indirektnih korisnika od ulaganja u seosku infrastrukturu”, rekla je Vidovićeva u Narodnoj skupštini obrazlažući prijedlog odluke.

Ona je navela da je rok otplate kredita 18 godina, a period odgode plaćanja tri godine.

“Projekat će biti sproveden na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave i to tamo gdje su povoljni uslovi za razvoj i jačanje lanaca vrijednosti proizvoda”, dodala je Vidovićeva.

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić naglasila je da Republika Srpska ima zavidno iskustvo u realizaciji projekata razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede.

“Ovakvo zaduženje može donijeti samo korist za seosko preduzetništvo i poljoprivredu. Uslovi za kreditno zaduženje su kvalitetni, a olakšavajuća okolnost je da budžet RS-a neće biti opterećen”, rekla je Stojičićeva.

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić rekao je da su kreditna sredstva povoljna, ali da za njihovo trošenje u poljoprivredi mora biti uređeno tržište.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić smatra da činjenica da će se koristiti navedeni kredit govori da je RS na niskom stepenu ekonomskog razvoja.

“Važno je da Vlada RS-a vodi računa šta je sa korisnicima kreditnih sredstava, odnosno da se i nakon završetka projekta zna da li na tržištu mogu samostalno funkcionisati”, rekla je Trivićeva.

Naroda skupština razmotrila je prijedlog ove odluke.

(Teglica.ba / Akta.ba)

scroll to top