Utvrđen Nacrt izmjena zakona o ribarstvu

Ilustracija

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu kojim se, između ostalog, daje mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture.

Aktuelni Zakon o ribarstvu usvojen je 2012. godine, a pratilo ga je donošenje većeg broja pravilnika s ciljem zaštite i unapređenja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, prirodnih staništa i biodiverziteta s jedne, te razvoja akvakulture sa druge strane, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

“Predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona daje se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture. Prema važećem zakonu, za obavljanje ove djelatnosti trebalo je da lica budu registrovana kao preduzetnici”, pojasnili su u Vladi.

Izmjenama predmetnog zakona definišu se objekti za uzgoj ribe, gdje se pored uobičajenih navode i zatvoreni objekti za akvakulturu, što podrazumijeva ili uključuje recirkulaciju vode tokom uzgoja, prenosi Akta.ba.

“To se direktno odražava na troškove tokom uzgoja, a izmjenama ovog akta definišu se i obaveze i prava subjekata koji se bave uzgojem genetskog materijala /oplođena ikra, riblja mlađ i riba/ za poribljavanje s ciljem očuvanja optimalne strukture i veličine populacija autohtonih vrsta riba u ribolovnim vodama i biološke raznovrsnosti”, navodi se u saopštenju.

S ciljem zaštite, praćenja, planiranja i razvoja resursa u ribarstvu predviđa se donošenje programa razvoja ribarstva i akvakulture kao planskog dokumenta koji obezbjeđuje dugoročnu politiku upravljanja u sektoru ribarstva i akvakulture na period od 20 godina.

U nacrtu ovog zakona posebno je istaknuta zaštita izvorišta rijeka, riječica i potoka kao dijelova ribolovnih voda s ciljem sprečavanja njihovog zagađenja, a izmijenjene su i odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji.

(Teglica.ba / Akta.ba)

scroll to top