U ovoj opštini nezaposlenost smanjili za 31 posto, u poljoprivredi radi 1,7 posto ljudi

U opštini Derventa je na kraju septembra ove godine bilo 6.626 zaposlenih radnika, što je za 3,74 posto više u odnosu na isti period prošle godine, a najviše radnika platu je zarađivalo u prerađivačkoj industriji i trgovinskoj djelatnosti.

Na evidenciji nezaposlenih bilo prijavljeno 590 osoba što je u odnosu na isti period lani za 31 posto ili 269 manje nezaposlenih.

Podaci su to Poreske uprave i Zavoda zapošljavanje Republike Srpske koji su navedeni u Informaciji o zapošljavanju na području grada, broju i strukturi nezaposlenih, kao i potrebnim kadrovima za razvoj grada, a koja je usvojena na posljednjem zasjedanju Skupštine grada.

Ova opština jedan je od lidera u privlačenju stranih investicija i razvoju privrede.

Privredi su, kako je istaknuto u informaciji, i dalje potrebni kvalifikovani obućari, ali i radnici metalske struke raznih profila, kao i građevinski radnici.

Informacija koju je obradilo Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti pokazuje da više od 44 posto svih zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji, oko 20 posto u trgovinskoj djelatnosti i oblasti popravke motornih vozila, a u strukturi zaposlenih treći po zastupljenosti su zaposleni u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalnog rada, koji čine gotovo 11 posto svih zaposlenih.

U oblasti javne uprave i odbrane, te obaveznog socijalnog osiguranja radi tri odsto ukupno zaposlenih na području grada, 2,8 posto čine radnici u oblasti saobraćaja i skladištenja, 2,4 posto u oblasti građevinarstva, a 1,7 posto zaposleni u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribolova.

U odnosu na 2019. godinu, u 2020. je uočljiv pad zaposlenosti za 2,7 posto, a iz nadležnog odjeljenja procjenjuju da je to rezultat uticaja pandemije virusa korona.

– Padu zaposlenosti doprinijelo je negativno dejstvo Kovid-19, odnosno uticaj na zdravlje stanovništva, ali je došlo i do negativnih ekonomskih pojava, pada privredne aktivnosti, smanjenja broja zaposlenih, obima proizvodnje, zaustavljanja rada zanatskih i uslužnih djelatnosti, pad izvoza, kao i smanjenja obima privatnih investicija – ističe se u informaciji.

Kada se radi o strukturi nezaposlenih, podaci Biroa za zapošljavanje u Derventi pokazuju da je zaključno sa 30. septembrom ove godine na evidenciji bilo 590 osoba, što je u odnosu na isti period lani za 31 posto ili 269 manje nezaposlenih.

Na evidenciji biroa najviše je bilo osoba sa srednjom stručnom spremom, i to ekonomskih i poljoprivrednih tehničara, te trgovaca, elektrotehničara i gimanazijalaca, te 13 medicinskih sestara – tehničara, a među kvalifikovanim radnicima najviše je nezaposlenih bravara, prodavača, kuhara i atomehaničara. Na biru je bilo prijavljeno i po devet konobara, obućara i vozača teretnih vozila, te dva metalostrugara.

Među 68 nezaposlenih sa visokom stručnom spremom (180 i 240 ECTS bodova) najazastupljeniji su bili diplomirani ekonomisti, njih devet, po sedam pravnika i inžinjera saobraćaja, tri profesora razredne nastave i jedan profesor srpskog jezika i književnosti. Na birou su bila i dva mastera.

Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih, trećina ih pripada starosnoj kategoriji od 30 do 50 godina.

U informaciji je istaknuto da je tokom prošle i ove godine realizovano nekoliko programa zapošljavanja vrijednih više od 380.000 maraka, a koji su doprinijeli zapošljavanju ciljanih grupa radnika. Takođe, kako se navodi u informaciji, kreiranju planova upisa u srednje škole za tekuću, ali prethodne školske godine, prethodili su razgovori između direktora škola, predstavnika Biroa za zapošljavanje i Gradske uprave, i to u cilju uspostavljanja funkcionalnog sistema školovanja kadrova koji su potrebni tržištu rada.

Prema potrebama koje su iskazali poslodavci, obućarskoj industriji nedostaju šteperi – lica obučena za rad na šivaćoj mašini i krojači gornjih dijelova obuće, a kojih na evidenciji biroa nema.

Metalskoj industriji nedostaju obrađivači metala rezanjem, zavarivači, mašinski tehničari mlađe životne dobi koji poznaju rad na računaru, lica obučena za rad na CNC mašinama, ali i građevinci raznih struka (zidari, tesari, armirači, fasaderi, moleri).

Kada je u pitanju visoka stručna sprema, na evidenciji nema prijavljenih diplomiranih inžinjera mašinstva, mehatronike, elektrotehnike, diplomiranih građevinskih inžinjera, doktora medicine, diplomiranih farmaceuta, diplomiranih inženjera poljoprivrede (smjer zaštite biljaka), profesora fizike i hemije.

U Derventi su, takođe zaključno sa 30. septembrom ove godine, bila registrovana 542 aktivna preduzetnika, koji su zapošljavali 1.060 radnika, prenio je Derventski list.

scroll to top