Predstavljeni rezultati zajedničke podrške Švedske i SAD-a razvoju poljoprivrede u BiH

Ambasada Švedske bila je domaćin još jednog FARMA Dana, kojim je obilježena uspješna saradnja Sjedinjenih Američkih Država i Švedske kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA II) kroz koji se realiziraju aktivnosti podrške poljoprivredi u Bosni i Hercegovini.

Ambasadorica Kraljevine Švedske Johanna Strömquist i Ambasador SAD-a Eric Nelson pozdravili su zvaničnike iz brojnih domaćih institucija, te predstavnike privatnog sektora, čestitajući im na postignutim rezultatima, posebno po pitanju otvaranja tržišta EU za bh. proizvode, stvaranju novih radnih mjesta, rastu prodaje i izvoza poljoprivrednih proizvoda iz BiH. Novinarima se obratio i pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dušan Nešković koji je kazao “da je najveća korist tog projekta koji provode USAID i Ambasada Švedske dobijanje dozvole za izvoz pilećeg mesa u EU i izvoz prvog kontingenta.” Pohvalio je i doprinos tog projekta u izradi strateškog dokumenta za poljoprivredu i ruralni razvoj BiH, zahvaljujući kojem su osigurana sredstva iz EU za podršku institucijama i poljoprivrednicima. Također, o posljednjim rezultatima vezanim za liberalizaciju izvoza peradarskih proizvoda, govorili su Edin Jabandžić (“Madi”), Nedžad Biberović (“Akova Group”) i Predrag Miličić (“Agreks”).

Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) pored podrške javnom sektoru, pruža potporu proizvođačima iz sektora mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, meda, ljekovitog i aromatičnog bilja. Organizacije koje su podržane od Sweden/USAID FARMA II projekta su kreirale 811 novih radnih mjesta u periodu 2016-2018, te godišnje angažuju preko 4000 sezonskih radnika/ca. Kompanije podržane od Sweden/USAID FARMA II projekta su realizirale 46,9 miliona konvertibilnih maraka novih investicija. Preko 5,4 miliona konvertibilnih maraka je usmjereno prema poljoprivrednom sektoru kroz 104 granta Sweden/USAID FARMA II projekta. 1.193 organizacije iz privatnog sektora su podržane kroz treninge, studijska putovanja, promotivne aktivnosti i certifikaciju. 192 institucije i organizacije iz javnog sektora su učestvovale u treninzima Sweden/USAID FARMA II projekta, a 22 pravilnika, uputstva i podzakonska akta su napisana i predložena/usvojena uz potporu Projekta.

FARMA Dan je bio prilika za 16 kompanija i zadruga da predstave svoje rezultate, proizvode i planove za budućnost, pa su sa nama bili: MONS produkt Teslić; Milo Selo Lukavac; Zlatna kap Jelah; Agreks Donji Žabar; Ovako Sarajevo; Madi Tešanj; OPZ Tarevci Modriča; Greens Vogošća; Uvac Rudo; Sherbetlook Visoko; EcoLine Mostar; EkoLife Radic Stolac; LjBilje Ljubinje; AlmaDerm Kladanj; TimMed Bosanska Krupa i EcoMedico Sarajevo.

Poslije predstavljanja kompanija uslijedio je kulinarski show, gdje su Ambasadorica Strömquist i Ambasador Nelson, predstavili tradicionalne švedske i američke recepte za pripremu pilećeg mesa sa povrćem, koristeći proizvode i sastojke kompanija koje su učestvovale na FARMA Danu. Ostatak popodneva događaj je bio otvoren za javnost, pa su građani i građanke Sarajeva mogli kupiti proizvode domaćih proizvođača i saznati više o Sweden/USAID FARMA II projektu.

scroll to top