Poljoprivrednici jačaju kapacitete za borbu protiv klimatskih promjena

Poljoprivreda je jedna od vodećih grana privrede u Bosni i Hercegovini. Činjenica da doprinosi 6% ukupnom BDP-u govori o njenom značaju za razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine. Klimatske promjene su aktuelna tema koja sa sobom donosi i mnoge izazove, a primarna poljoprivreda se u tom pogledu zanemaruje. Inspirisani problemom zanemarivanja poljoprivrednih proizvođača u pogledu prilagodbe klimatskim promjenama, Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 započinje sa implementacijom novog projekta : Jačanje kapaciteta i edukacija poljoprivrednika o uticaju klimatskih promjena u općinama Hadžići i Ilijaš. Zajedno sa Hadžićima, Ilijaš je jedna od dvije pilot općine na kojima će se sprovoditi projektne aktivnosti, a poljoprivrednici sa ovih područja imat će priliku ojačati svoje kapacitete kroz edukativnu radionicu i dodjelu uređaja za analizu zemljišta.

Inicijalni sastanak sa predstavnicima Općine Ilijaš održan je 9. novembra 2021. godine u Ilijašu, a projektni tim CENER 21 predstavio je ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate projekta, kao i odgovornosti svih interesnih strana uključenih u implementaciju. Predstavnici Općine Ilijaš iskazali su veliku zainteresiranost za aktivno uključenje u projekat, ističući značaj uspješne realizacije projektnih aktivnosti za društveno-ekonomski razvoj općine.

Projekat ima za cilj  jačanje svijesti poljoprivrednika sa područja općina Hadžići i Ilijaš o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu te educiranje o mjerama prilagođavanja i blagovremenoj prevenciji šteta uzrokovanih klimatskim promjenama, kao i umrežavanje sa akademskim krugom i stručnjacima iz ove oblasti, koji će, kada se ukaže potreba, pružiti pomoć i rješenja u budućnosti.

Aktivnosti predviđene projektom su:

  • Edukacija 20 predstavnika poljoprivrednih gazdinstava,
  • Nabavka uređaja za analizu zemljišta i
  • Smjernice za prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivrednom sektoru.

Iako će projektne aktivnosti doprinijeti razumijevanju utjecaja klimatskih promjena i dovesti do pozitivnih rezultata, pristup je prije svega holistički i preventivan. Traženje rješenja za problem utjecaja klimatskih promjena zahtjeva promjenu globalne svijesti. U tu svrhu, projektne aktivnosti će uključivati ​​izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana i jačanje svijesti stanovništva.

“Primarna poljoprivredna proizvodnja, a samim tim i prehrambena industrija, specifična je grana privrede koja više nego bilo koja druga direktno ovisi o resursima koji su itekako pogođeni utjecajem klimatskih promjena. Tema klimatskih promjena je konačno aktualizirana i svjesni smo da se radi o izazovnom problemu. Projekat će omogućiti poljoprivrednicima da se upoznaju sa tehnikama koje će im pomoći u prilagođavanju klimatskim promjenama, a u cilju jačanja njihovih kapaciteta za adekvatan odgovor na nastalo stanje. Poseban značaj projekta je u tome što direktno jača lokalne zajednice i održivi ruralni razvoj sarajevske regije.”– istakla je Emina Kadrić, koordinatorica projekta ispred CENER 21.

Projekat Jačanje kapaciteta i edukacija poljoprivrednika o uticaju klimatskih promjena realizuje se uz pomoć Kanadskog fonda za lokalne incijative (Canada FundforLocalInitiatives– CFLI). Ukupan budžet projekta je 24,248.22 CAD.

scroll to top