Općina oslobađa poljoprivrednike obaveze plaćanja naknade

Foto: Bljesak.info

Shodno Odluci Federalnog zavoda za agropedologiju, a u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje, Općina Kakanj je obavijestila poljoprivredne proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u Općini Kakanj, da će biti oslobođeni obaveze plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta.

Poljoprivredni proizvođači koji žele da urade analizu zemljišta na svome imanju, dužni su u svom zahtjevu navesti ime katastarske općine (K.O.), k.č. broj parcele, broj upisa u  RPG i RK, odnosno da dostave potvrdu da su registrovani poljoprivredni proizvođači, zatim e-mail adresu, odnosno adresu na koju će se dostaviti urađena analiza sa preporukom.

Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta u toku godine mogu poslati putem pošte ili direktno u prostorije Federalnog zavoda za agropedologiju.

Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta, možete dobiti na broj telefona: 033/254-840, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08,30-15,30 sati.

Zahtjev za analizu kontrole plodnosti tla kao i  Uputstvo uzimanja uzoraka tla za kontrolu plodnosti možete preuzeti na web stranici Općine Kakanj.

scroll to top