Objavljen Javni poziv za unapređenje ribarstva

Ilustracija

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta KS u svrhu finansiranja izrade revizije ribarske osnove, u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Ribarska osnova je stručna studija o načinu privređivanja ribolovnim područjem, a odnosi se na bavljenje sportsko-rekreacionim i privrednim ribolovom. Ona je trajna, uz obavezni monitoring, ali se svako pet godina radi revizija, te u skladu s ribarskom osnovom, korisnik iste priprema godišnji program unapređenja ribarstva.

Cilj dodjele sredstava po ovom javnom pozivu, u iznosu od 10.000 KM, je pomoć sportsko – ribolovnim društvima pri ispunjavanju zakonskih obaveza, koja iziskuju veća novčana sredstva.

Pravo na prijavu imaju sportsko – ribolovna udruženja koja imaju potpisan ugovor s Ministarstvom privrede KS o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnim područjima Kantona Sarajevo.

Javni poziv s pratećim prilozima dostupan je na web stranici Ministarstva odnosno OVDJE.

scroll to top