Nadležne institucije obavezne uklanjati ambroziju

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija na području Federacije BiH obavezne su da ispunjavaju zadate obaveze u skladu sa svojim nadležnostima, planiraju finansijska sredstava i, najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine podnesu izvještaje.

Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da i u 2022. godini planira Lot za suzbijanje širenja i uništavanja ambrozije na području Federacije BiH i najkasnije do četvrtog mjeseca sljedeće godine podnese odgovarajući izvještaj.

Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati trebaju pojačati nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci, te dostaviti izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o provedenim aktivnostima najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

scroll to top