Konzumiranje čaja može poboljšati funkcionisanje mozga

Ljudi koji uživaju u svakodnevnom ispijanju čaja mogli bi da osjete njegove brojne blagodati, jer istraživači vjeruju da ispijanje čaja može biti dobro i za vaš mozak.

Prema studiji Nacionalnog univerziteta Singapura (NUS), redovni kozumenti čaja imaju bolje organizovane regije mozga u odnosu na one koji ne piju čaj. Bolje organizovane regije mozga povezane su sa zdravom kognitivnom funkcijom koja štiti čovjeka od mentalnog pada povezanog sa starenjem.

Da bi detaljno proučili prednosti ispijanja čaja, istraživači s navedene visokoškolske ustanove su u saradnji s Univerzitetom u Essexu i Univerzitetom u Cambridgeu analizirali podatke o neuroviziranju 36 odraslih osoba starijih od 60 godina. Uz konzumiranje čaja istraživači su analizirali i faktore vezane za učesnike, poput zdravlja, stila života i psihološkog stanja.

Nalazi objavljeni u naučnom časopisu Aging otkrili su da su učesnici koji su konzumirali zeleni ili crni čaj najmanje četiri puta sedmično tokom 25 godina imali regije mozga koje su “međusobno povezane na efikasniji način” od onih koji nisu pili ove vrste čaja.

“Naši rezultati nude prve dokaze o pozitivnom doprinosu ispijanja čaja strukturi mozga i sugerišu da redovno konzumiranje čaja ima zaštitni efekat protiv propadanja organizacija mozga povezanih sa starenjem”, rekao je Feng Lei, vođa istraživačkog tima.

Kako bi dodatno objasnio važnost funkcionisanja moždanih regija, Feng je uporedio funkcionalnost mozga s efikasnošću saobraćaja.

“Uzmite kao primjer drumski saobraćaj. Posmatrajte regije mozga kao odredišta, dok su veze između regija mozga putevi. Kada je saobraćajni sistem bolje organizovran, kretanje vozila i putnika je efikasnije i koristi manje resursa. Slično tome, kada su veze između regija mozga bolje uređene, obrada informacija može se obavljati efikasnije”, rekao je Feng.

Osim zdravlja mozga, konzumiranje čaja, posebno zelenog čaja, povezano je s manjim rizikom od srčanih bolesti, raka i dijabetesa.

scroll to top